Machinegroepen beheren

Met machinegroepen kunt u meerdere machines bij elkaar plaatsen om uw werklast voor automatisering te distribueren en de productiviteit te optimaliseren. Bureaubladstromen kunnen worden toegewezen aan een bepaalde machinegroep en worden vervolgens in de wachtrij geplaatst wanneer ze worden geactiveerd. Wanneer een machine in de groep beschikbaar is, wordt deze als volgende bureaubladstroom toegewezen die in de wachtrij moet worden uitgevoerd. Meer informatie over de wachtrijen voor bureaubladstroomuitvoeringen.

Een machinegroep maken

Machinegroepen kunnen worden gemaakt vanuit de app Power Automate machine runtime of vanuit de Power Automate-portal.

Vanuit de toepassing Power Automate machine runtime:

Note

Voor het installeren van de toepassing Power Automate machine runtime start u Power Automate voor bureaublad en navigeert u naar Instellingen > Computerinstellingen openen.

 1. Meld u aan bij Power Automate machine runtime

 2. Selecteer Computergroep

 3. Selecteer Een nieuwe groep maken

 4. Voer een naam in voor uw machinegroep en voer vervolgens optioneel een beschrijving in.

 5. Klik op Maken

Schermopname van het dialoogvenster om een nieuwe machinegroep te maken.

Vanuit de Power Automate-portal:

 1. Meld u aan bij Power Automate.
 2. Selecteer Controleren en selecteer vervolgens Machines.
 3. Selecteer Nieuwe machine en vervolgens Groeperen.
 4. Voer een naam in voor uw machinegroep en voer vervolgens optioneel een beschrijving in.
 5. Klik op Maken.

Uw machine toevoegen aan een groep

Als u bureaubladstromen wilt uitvoeren, hebt u ten minste één machine nodig in uw groep.

 1. Selecteer in de runtime van Power Automate-computer de optie Computergroep

 2. In de weergegeven lijst vindt u alle beschikbare machinegroepen. Als u de machine aan een machinegroep wilt toevoegen, selecteert u de gewenste groep en vult u de vereiste referenties in.

  Schermopname van het dialoogvenster voor het toevoegen van een machine aan een machinegroep.

 3. Als dit de eerste keer is dat u een machine aan uw groep toevoegt, moet u een wachtwoord voor uw groep maken. Dit wachtwoord wordt gebruikt om de toegang te beperken voor degenen die machines aan de groep kunnen toevoegen. Zorg ervoor dat u het wachtwoord niet kwijtraakt, aangezien u het niet kunt herstellen. Als u al eerder een machine hebt toegevoegd, voert u het wachtwoord voor de groep in.

 4. Selecteer Machine toevoegen.

Wanneer u uw machine aan een groep toevoegt, worden alle verbindingen die momenteel op uw machine worden gebruikt, verbroken. U moet die verbindingen bijwerken voor het gebruik van de machinegroep.

Note

 • In het geval van een virtuele machine mag deze niet worden gekloond na het installeren van de Power Automate-computer in runtime.
 • Machines worden niet beïnvloed door een verandering in de Power Automate voor bureaublad-organisatie.

Important

Als u uw computer wilt registreren, moet u een premium organisatieaccount hebben.

Een bureaubladstroom activeren die u op uw machinegroep wilt uitvoeren

 1. Bewerk uw cloudstroom of maak een nieuwe cloudstroom.

 2. Selecteer + nieuwe stap.

 3. Selecteer de actie Een stroom uitvoeren die is gebouwd met Power Automate.

 4. Als u al een verbinding met bureaubladstromen hebt gemaakt, klik dan op de drie puntjes rechtsboven en selecteer onder Mijn verbindingen +Nieuwe verbinding toevoegen.

 5. Selecteer naast Verbinden Direct naar computer.

 6. Selecteer de naam van uw machinegroep.

 7. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in waarmee u zich aanmeldt bij uw machines.

 8. Klik op Maken.

  Schermopname van de bureaubladstroomconnector.

 9. Selecteer de bureaubladstroom die u wilt uitvoeren en de gewenste uitvoeringsmodus.

 10. Sla uw cloudstroom op.

 11. U kunt nu uw bureaubladstroom activeren voor uitvoering vanuit de cloud op uw machinegroep.

Important

Als u gebruikmaakt van lokale Windows-accounts, moeten alle computers in de group hetzelfde lokale account hebben met hetzelfde wachtwoord. Gebruik deze referenties bij het maken van de verbinding met de bureaubladstroom. Als u apparaten met Active Directory of Azure AD gebruikt, controleert u of het gebruikersaccount dat u in de verbinding met de bureaubladstroom gebruikt, toegang heeft tot alle apparaten in het cluster.

Lijst met machinegroepen weergeven

Zodra een machinegroep in een omgeving is gemaakt, kunt u de details ervan op elk moment in Power Automate bekijken. U kunt ook alle andere machinegroepen bekijken waartoe u toegang hebt.

 1. Meld u aan bij Power Automate.

 2. Selecteer Controleren > Machines.

 3. Selecteer Computergroepen.

In de lijst kunt u voor elke machine het volgende bekijken:

 • De naam van de machinegroep.

 • De beschrijving van de machinegroep.

 • Het aantal machines in de groep.

 • Het aantal stromen dat in de machinegroep wordt uitgevoerd.

 • Het aantal stromen dat in de machinegroep is de wachtrij is geplaatst.

 • Het type toegang dat u tot de machinegroep hebt.

 • De eigenaar van de machinegroep.

Een machinegroep delen

U kunt een computergroep delen met andere gebruikers in uw organisatie, waarbij u deze gebruikers specifieke machtigingen geeft voor toegang tot uw machinegroep.

 1. Meld u aan bij Power Automate.

 2. Selecteer Controleren en selecteer vervolgens Machines.

 3. Selecteer Computergroepen.

 4. Selecteer uw machinegroep in de lijst.

 5. Selecteer Toegang beheren.

 6. Selecteer het veld Personen toevoegen en voer vervolgens de naam in van de persoon in uw organisatie met wie u de machinegroep wilt delen.

 7. Selecteer de naam van de persoon om te kiezen met welke machtigingen deze persoon toegang mag hebben tot de machinegroep.

 8. Klik op Opslaan.

  Schermopname van het deelvenster Toegang beheren.

Er zijn twee machtigingsniveaus die u kunt gebruiken bij het beheren van de toegang tot uw machinegroep:

 1. Mede-eigenaar. Dit toegangsniveau geeft volledige machtigingen voor die machine. Mede-eigenaars kunnen bureaubladstromen uitvoeren op de machinegroep, deze delen met anderen, de details ervan bewerken en machines toevoegen of verwijderen.

 2. Gebruiker. Dit toegangsniveau verleent alleen machtiging voor uitvoering van bureaubladstromen op de machinegroep. Met deze toegang zijn geen machtigingen voor bewerken, delen of verwijderen mogelijk.

Acties Mede-eigenaar Gebruiker
Een bureaubladstroom uitvoeren op de groep X X
De machinegroep delen X
Machines toevoegen aan groep X
Machines verwijderen uit groep X
Details bewerken X
Machinegroep verwijderen X

U kunt een machinegroep alleen verwijderen als u over voldoende machtigingen beschikt en de machinegroep geen machines bevat. Verwijder alle machines uit de groep voordat u de machinegroep verwijdert.

Toegang voor machinegroepen wordt op groepsniveau beheerd. Alle machines in de groep maken gebruik van dezelfde machtigingen en verbindingen.

Als de machtigingen van een machine en de bijbehorende groep niet synchroon lopen, bijvoorbeeld als u de machtigingen van de groep rechtstreeks in Microsoft Dataverse wijzigt, zijn bepaalde acties voor die machine mogelijk niet langer beschikbaar en gedragen uw machine en machinegroep zich mogelijk niet zoals verwacht. Zorg ervoor dat de machtigingen tussen de machine en de machinegroep consistent zijn om dergelijke problemen te voorkomen.

Met Power Automate kunt u machinegroepen maken die allemaal toegankelijk zijn via een naamreferentie. Deze functie is essentieel voor organisaties die bureaubladstromen naar meerdere machines tegelijk willen activeren.

De machinegroep van een machine wijzigen

Als u de computergroep die uw computer bevat wilt wijzigen, selecteert u een andere groep in de lijst met beschikbare computergroepen en vult u de vereiste gegevens in

Als u de computer uit een groep wilt verwijderen zonder deze aan een nieuwe toe te voegen, selecteert u Groep verlaten.

Schermopname van de optie Groep verlaten.

Wachtwoord van machinegroep wijzigen

Als u het wachtwoord van de momenteel gebruikte computergroep wilt wijzigen, klikt u op het beletselteken naast de computergroep en selecteert u Groepswachtwoord bewerken.

Vul vervolgens de velden Nieuw wachtwoord en Wachtwoord bevestigen in en selecteer de knop Wijzigen om de wijzigingen te bevestigen.

Schermopname van de velden voor het wachtwoord voor de nieuwe machinegroep.

Machtigingen bijwerken op basis van beveiligingsrol

Standaard kunnen alle gebruikers met de rol Omgevingsmaker hun machines registreren in een omgeving. U kunt acties voor machines en machinegroepen beperken door de machtigingen Stroommachine en Stroommachinegroep voor een bepaalde beveiligingsrol te wijzigen.

Schermopname van de machtigingen op basis van beveiligingsrol.

Omgevingsbeheerders kunnen machineregistratie ook beperken tot een specifieke set gebruikers door gebruik te maken van de drie beveiligingsrollen die bij machinebeheer worden geleverd.

Acties Eigenaar van machine voor bureaubladstromen Gebruiker van machine voor bureaubladstromen Gebruiker van machine voor bureaubladstromen kan delen
Een machine registreren X
Een bureaubladstroom uitvoeren X X X
Een machine delen X X
Een machinegroep delen X X
Machine toevoegen aan groep X
Machinedetails bewerken X
Details machinegroep bewerken X
Apparaat verwijderen X
Machinegroep verwijderen X

Beperkingen voor machines en machinegroepen

Meetcriterium Limiet
Maximaal aantal machines in een groep 50
Maximale tijd dat een bureaubladstroom kan worden uitgevoerd 24 uur
Maximale tijd dat een bureaubladstroom in de wachtrij kan worden geplaatst 3 uur

Andere bekende beperkingen

 • Machines en machinegroepen zijn niet beschikbaar in de Government Community Cloud (GCC), Government Community Cloud - High (GCC High), Department of Defense (DoD) of China. U kunt nog steeds bureaubladstromen vanuit de cloud uitvoeren met een on-premises gegevensgateway.
 • Bij het gelijktijdig activeren van meerdere bureaubladstromen in een computergroep, kan het tot 50 seconden duren voordat de computerstroom wordt toegewezen aan de beschikbare computer. In deze zeldzame gevallen lijkt het alsof bureaubladstroomuitvoeringen sequentieel worden uitgevoerd als ze een zeer korte looptijd hebben.