Veelgestelde vragen over Power BIFrequently asked questions about Power BI

VAN TOEPASSING OP: jaPower BI-service voor zakelijke gebruikers neePower BI-service voor ontwerpers en ontwikkelaars neePower BI Desktop neeEen Pro- of Premium-licentie is vereistAPPLIES TO: yesPower BI service for business users noPower BI service for designers & developers noPower BI Desktop noRequires Pro or Premium license

Wat is de Microsoft Power BI-service?What is the Microsoft Power BI service?

De Power BI-service is een business analytics-service in de cloud die iedereen de mogelijkheid biedt om gegevens sneller, efficiƫnter en met meer inzicht te visualiseren en analyseren.The Power BI service is a cloud-based business analytics service that enables anyone to visualize and analyze data with greater speed, efficiency, and understanding. De service geeft gebruikers toegang tot een breed scala aan on-premises gegevens en gegevens in de cloud via eenvoudig te gebruiken dashboards, interactieve rapporten en interessante visualisaties die gegevens tot leven brengen.It connects users to a broad range of cloud-based and on-premises data through easy-to-use dashboards, interactive reports, and compelling visualizations that bring data to life. Lees meer informatie over Power BI.Read more about Power BI.

Wat is een zakelijke gebruiker van Power BI ?What is a Power BI business user?

De manier waarop u met Power BI werkt, is afhankelijk van uw functie.The way you interact with Power BI will depend on your job role. Als eindgebruiker of zakelijke gebruikers bent u iemand die inhoud (dashboards, rapporten en apps) van collega's ontvangt.As an end user or business user, you are the person who receives content (dashboards, reports, and apps) from colleagues. U werkt in de onlineversie of de mobiele versie van Power BI (de Power BI-service genoemd) om deze inhoud te controleren en te gebruiken en uiteindelijk uw zakelijke beslissingen te nemen.You work in the online or mobile version of Power BI, which is called the Power BI service, reviewing and interacting with this content, to make business decisions. Lees meer over Power BI voor zakelijke gebruikers.Read more about Power BI for business users.

Wat is het verschil tussen Power BI Pro en Power BI Premium?What's the difference between Power BI Pro and Power BI Premium?

Power BI Pro is een afzonderlijke gebruikerslicentie die toegang biedt tot alle inhoud en mogelijkheden in de Power BI-service.Power BI Pro is an individual user license that allows access to all content and capabilities in the Power BI service. U kunt zelfs inhoud delen en samenwerken met andere Pro-gebruikers.You can even share content and collaborate with other Pro users. Alleen Pro-gebruikers kunnen inhoud naar andere werkruimten publiceren, dashboards delen en zich abonneren op dashboards en rapporten.Only Pro users can publish content to other workspaces, share dashboards, and subscribe to dashboards and reports.

Power BI Premium biedt toegewezen capaciteit voor consistentere prestaties.Power BI Premium provides dedicated capacity to deliver more consistent performance. Het biedt ook ondersteuning voor grotere gegevensvolumes in Power BI.It also supports larger data volumes in Power BI. Voor individuele gebruikers maakt Premium wijdverbreide distributie van inhoud door Pro-gebruikers mogelijk, en vereist geen Pro-licenties per gebruiker voor ontvangers die de inhoud bekijken.For individual users, Premium enables widespread distribution of content by Pro users and it doesn't require per-user Pro licenses for recipients viewing the content. Dit betekent dat zakelijke gebruikers kunnen samenwerken met collega's, en dashboards, rapporten en apps die met hen zijn gedeeld kunnen weergeven en gebruiken.This means that business users can collaborate with colleagues and view and interact with dashboards, reports, and apps that have been shared with them.

Zie Welk type licentie heb ik? voor meer informatie.To learn more, see What type of license do I have?.

Wat als ik vragen heb over Power BI Premium?What if I have questions about Power BI Premium?

Zie Veelgestelde vragen over Power BI Premium als u vragen hebt over Power BI Premium.For questions related to Power BI Premium, see Power BI Premium FAQ.

Wat is Power BI Desktop?What is Power BI Desktop?

Power BI Desktop is een gratis toepassing die u rechtstreeks op uw eigen computer kunt installeren.Power BI Desktop is a free application you can install right on your own computer. Power BI Desktop werkt samen met Power BI-service.Power BI Desktop works cohesively with the Power BI service. Gegevenswetenschappers, rapportontwerpers, beheerders en ontwikkelaars werken met Power BI Desktop om rapporten te maken en beschikbaar te stellen voor zakelijke gebruikers van de Power BI-service, zoals u.Data scientists, report designers, admins, and developers work with Power BI Desktop to produce reports and make them available to the Power BI service business users, like you. Meer informatie over Wat is Power BI Desktop.Read more about What is Power BI Desktop.

Wat heb ik als zakelijke gebruiker nodig om de Power BI-service te gebruiken?As a business user, what do I need to use the Power BI service?

Als uw bedrijf Power BI-licenties of een Premium-capaciteitsaccount heeft aangeschaft, hebt u alleen een webbrowser en referenties nodig.If your company has purchased Power BI licenses or a Premium capacity account, all you'll need is a Web browser and credentials. U meldt u aan met uw zakelijke e-mailadres en een wachtwoord (ingesteld door uw Power BI-beheerder).To log in, you'll use your work email address and a password (set by your Power BI administrator).

U kunt u ook als persoon registreren voor de Power BI-service.You can also sign up for the Power BI service as an individual. Raadpleeg het selfservice-registratieproces van Power BISee the Power BI self-service sign-up process

Waarom moet ik me registreren met een e-mailadres van het werk?Why do I have to sign up with my work email?

Power BI biedt geen ondersteuning voor e-mailadressen die worden geleverd via e-mailservices voor consumenten, of die afkomstig zijn van telecomproviders.Power BI doesn't support email addresses provided by consumer email services or telecommunications providers. Lees hier meer over het selfservice-registratieproces van Power BI.Learn more about the Power BI self-service sign-up process.

Biedt Power BI ondersteuning voor mobiele apparaten?Does Power BI support mobile devices?

Ja.Yes. Power BI heeft systeemeigen apps voor Android-telefoons en -tablets, iOS-apparaten en Windows 10-apparaten.Power BI has native apps for Android phones and tablets, iOS devices, and Windows 10 devices. Download een van de mobiele Power BI-apps uit de betreffende Store:Download one of the Power BI mobile apps from its respective store:

Wat moet ik installeren om Power BI te kunnen gebruiken?What do I need to install to use Power BI?

Als u de Power BI-service gratis wilt gebruiken, hebt u alleen een webbrowser en e-mail nodig.To use the Power BI service for free, you just need a Web browser and email.

De mobiele Power BI-apps kunt u downloaden uit de betreffende Stores, ook gratis:You can download the Power BI mobile apps from their respective stores, also for free:

Waar vind ik meer informatiebronnen voor Power BI?Where do I get started with Power BI?

De volgende resources zijn beschikbaar om u te helpen aan de slag te gaan:The following resources are available to help get you started:

Welke browsers ondersteunt Power BI?What browsers does Power BI support?

Hier vindt u een volledige lijst met ondersteunde browsers voor Power BI.Here's a complete list of supported browsers for Power BI.

Welke regio's en talen ondersteunt Power BI?What regions and languages does Power BI support?

Hier vindt u een volledige lijst met regio's en talen die worden ondersteund door Power BI.Here's a complete list of regions and languages supported by Power BI.

Waar vind ik meer informatie over beveiliging?Where can I learn more about security?

Hier vindt u meer informatie over beveiliging, privacy en compliance in Power BI:Learn more about Power BI security, privacy, and compliance here:

Hoe maak ik iets ongedaan in Power BI?How do I undo in Power BI?

Net als in veel andere services en software van Microsoft, biedt Power BI een eenvoudige manier om de laatst uitgevoerde opdracht ongedaan te maken.Like many other Microsoft services and software, Power BI provides an easy way to undo your last command.

  • Als u uw laatste actie, of laatste paar acties, ongedaan wilt maken,drukt u op Ctrl+Z.To undo your last action, or last few actions, press CTRL+Z.

Volgende stappenNext steps