Spotlights toevoegen aan Power BI-rapportenAdd spotlights to Power BI reports

VAN TOEPASSING OP: jaPower BI-service voor zakelijke gebruikers jaPower BI-service voor ontwerpers en ontwikkelaars neePower BI Desktop jaEen Pro- of Premium-licentie is vereistAPPLIES TO: yesPower BI service for business users yesPower BI service for designers & developers noPower BI Desktop yesRequires Pro or Premium license

Met een spotlight kunt u de aandacht vestigen op een specifieke visual op een rapportpagina.With spotlight, you can draw attention to a specific visual on a report page. Als de spotlightmodus is geselecteerd wanneer u een bladwijzer toevoegt, blijft die modus bewaard in de bladwijzer.If the spotlight mode is selected when you add a bookmark, that mode is retained in the bookmark.

Een spotlight toevoegenAdd a spotlight

  1. Open een rapport in de Power BI-service.Open a report in the Power BI service.

  2. Bepaal welke visual u op de rapportpagina wilt markeren.Decide which visual you'd like to highlight on the report page. Selecteer de vervolgkeuzelijst Meer acties (...) .Select the More actions (...) dropdown.

    Spotlight vergelijken met focusmodus

  3. Kies de optie voor Spotlight.Choose the option for Spotlight. De geselecteerde visual is gemarkeerd, waardoor alle andere visuals op de pagina naar bijna transparantie vervagen.The selected visual is highlighted, which causes all other visuals on the page to fade to near transparency.

    Spotlightmodus

Volgende stappenNext steps