Aan de slag met de mobiele Power BI-app op Android-apparatenGet started with the Power BI mobile app on Android devices

De Android-app voor Microsoft Power BI biedt de mobiele BI-ervaring voor Power BI, Power BI Report Server en Reporting Services.The Android app for Microsoft Power BI delivers the mobile BI experience for Power BI, Power BI Report Server, and Reporting Services. Bekijk uw bedrijfsdashboards on-premises en in de cloud, en gebruik ze vanaf elke locatie met mobiele live-toegang met aanraakfunctionaliteit.View and interact with your company dashboards on premises and in the cloud from anywhere, with live, touch-enabled mobile access. Verken de gegevens in dashboards en deel deze met uw collega's per e-mail of sms-bericht.Explore the data in dashboards, and share with your colleagues in email or text messages.

Dashboard in de Power BI voor Android-app

U maakt Power BI-rapporten in Power BI Desktop en publiceert deze:You create Power BI reports in Power BI Desktop, and publish them:

Vervolgens gebruikt u de dashboards en rapporten on-premises of in de cloud in de Power BI-app voor Android-apparaten.Then in the Power BI app for Android, you interact with your dashboards and reports, whether on premises or in the cloud.

Ontdek wat er nieuw is in de mobiele Power BI-apps.Find out what's new in the Power BI mobile apps.

VereistenPrerequisites

De app downloadenGet the app

Download de app Power BI voor Android vanuit de Google Play Store.Download the Power BI for Android app from Google Play.

Power BI kan worden uitgevoerd op verschillende Android-apparaten waarop het besturingssysteem Android 5.0 of hoger is geĆÆnstalleerd.Power BI can run on a number of different Android devices, running the Android 5.0 operating system or later. U controleert dit op uw apparaat door naar Instellingen > Over het apparaat > Android-versie te gaan.To check on your device, go to Settings > About device > Android version.

Starten wanneer de app wordt geopend Start when you open the app
U kunt zelfs zonder u te registreren of aan te melden na het openen van de app door de aanmeldingspagina's bladeren, voor een snel overzicht van wat u met de Power BI-app op uw Android-apparaat kunt doen.Even without signing up or signing in, after you open the app you can flip through the sign-in pages for a quick overview of things you can do with the Power BI app on your Android device. Tik op Overslaan om de voorbeelden te bekijken en te verkennen en om met de app te oefenen.Tap Skip to view and explore the samples, and get hands-on experience with the app. U kunt op elk gewenst moment teruggaan naar de voorbeelden vanaf de startpagina van dashboards.You can go back to the samples whenever you want from the dashboards home page.

Ontdek wat er nieuw is in de mobiele Power BI-apps.Find out what's new in the Power BI mobile apps.

Registreren voor de Power BI-service op het webSign up for the Power BI service on the web

Als u zich nog niet hebt geregistreerd, gaat u naar de Power BI-service om u te registreren voor een eigen account, waarmee u dashboards en rapporten kunt maken en opslaan en uw gegevens kunt samenbrengen.If you haven't signed up yet, go to the Power BI service to sign up for your own account for creating and storing dashboards and reports, and bringing your data together. Meld u vervolgens op uw Android-apparaat aan bij Power BI om uw eigen dashboards vanaf elke locatie weer te geven.Then sign in to Power BI from your Android device to see your own dashboards from anywhere.

 1. Tik in de Power BI-service op Registreren om een Power BI-account te maken.In the Power BI service, tap Sign up to create a Power BI account.
 2. Begin met het maken van uw eigen dashboards en rapporten.Start creating your own dashboards and reports.

Aan de slag met de Power BI-app op uw apparaatGet started with the Power BI app on your device

 1. Open de Power BI voor Android-app vanuit het startscherm op uw Android-apparaat.On your Android device, from the start screen open the Power BI for Android app.

  Power BI-pictogram

 2. Als u zich wilt aanmelden bij Power BI, tikt u op het tabblad Power BI en vult u uw aanmeldingsgegevens in.To sign in to Power BI, tap the Power BI tab and fill in your sign-in details.

  Als u een bericht krijgt dat u niet bij Power BI kunt worden aangemeld, raadpleegt u Kan niet verifiƫren omdat uw zakelijke SSL-certificaat niet wordt vertrouwd voor meer informatie over hoe u het probleem kunt oplossen.If you get a message that Power BI can't sign you in, see "Could not authenticate because your corporate SSL certificate is untrusted" for details on how to resolve the issue.

  Als u zich wilt aanmelden bij uw mobiele rapporten en KPI's van Reporting Services, tikt u op het tabblad Rapportserver en vult u uw aanmeldingsgegevens in.To sign in to your Reporting Services mobile reports and KPIs, tap the Report server tab and fill in your sign-in details.

  Aanmelden bij Power BI

De Power BI- en Reporting Services-voorbeelden uitproberenTry the Power BI and Reporting Services samples

U hoeft zich niet aan te melden om de Power BI- en Reporting Services-voorbeelden weer te geven en te gebruiken.Even without signing up, you can view and interact with the Power BI and Reporting Services samples.

Als u toegang wilt krijgen tot de voorbeelden, tikt u op Meer opties (...) op de navigatiebalk en kiest u Voorbeelden.To access the samples, tap More options (...) on the navigation bar and choose Samples.

Bij een aantal Power BI-voorbeelden worden verschillende rapportservervoorbeelden weergegeven.A number of Power BI samples are followed by several Report server samples.

Mobiele Power BI-voorbeelden

Notitie

Niet alle functies zijn beschikbaar in de voorbeelden.Not all features are available in the samples. U kunt bijvoorbeeld geen voorbeeldrapporten zien waarop de dashboards zijn gebaseerd, u kunt de voorbeelden niet met anderen delen en u kunt geen voorbeelden aan uw favorieten toevoegen.For example, you can't view the sample reports that underlie the dashboards, you can't share the samples with others, and you can't make them your favorites.

Uw inhoud in de mobiele Power BI-apps zoekenFind your content in the Power BI mobile apps

Tik op het vergrootglas in de koptekst om uw Power BI-inhoud te zoeken.Tap the magnifying glass in the header to start searching for your Power BI content.

Uw favoriete dashboards en rapporten weergevenView your favorite dashboards and reports

Tik op Favorieten (pictogram Favorieten) op de navigatiebalk om de pagina Favorieten te openen.Tap Favorites (Favorites icon) on the navigation bar to view your Favorites page.

Lees meer over favorieten in de mobiele Power BI-apps.Read more about favorites in the Power BI mobile apps.

Ondersteuning voor ondernemingen voor de mobiele Power BI-appsEnterprise support for the Power BI mobile apps

Organisaties kunnen Microsoft Intune gebruiken voor het beheer van apparaten en toepassingen, waaronder de mobiele Power BI-apps voor Android en iOS.Organizations can use Microsoft Intune to manage devices and applications, including the Power BI mobile apps for Android and iOS.

Microsoft Intune kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een pincode voor toegang te vereisen, om te beheren hoe gegevens door de toepassing worden verwerkt of zelfs om toepassingsgegevens te versleutelen wanneer de app niet wordt gebruikt.Microsoft Intune lets organizations control items like requiring an access pin, controlling how data is handled by the application, and even encrypting application data when the app isn't in use.

Notitie

Als u de mobiele Power BI-app op uw Android-apparaat gebruikt en uw organisatie Microsoft Intune MAM heeft geconfigureerd, is het vernieuwen van gegevens op de achtergrond uitgeschakeld.If you use the Power BI mobile app on your Android device and your organization has configured Microsoft Intune MAM, then background data refresh is turned off. De volgende keer dat u de app gebruikt, worden de gegevens vanuit de Power BI-service op het web vernieuwd.The next time you enter the app, Power BI refreshes the data from the Power BI service on the web.

Lees meer over het configureren van mobiele Power BI-apps met Microsoft Intune.Read more about configuring Power BI mobile apps with Microsoft Intune.

Volgende stappenNext steps

Hier volgen enkele dingen die u in de Android-apparaat-app voor Power BI kunt doen met dashboards en rapporten in Power BI en rapporten en KPI's in de Power BI Report Server- of Reporting Services-webportal.Here are some other things you can do in the Android device app for Power BI with dashboards and reports in Power BI, and reports and KPIs in the Power BI Report Server or Reporting Services web portal.

Power BI-dashboards en -rapportenPower BI dashboards and reports

Rapporten en KPI's op de Power BI Report Server- en Reporting Services-webportalReports and KPIs on the Power BI Report Server and Reporting Services web portals

Zie ookSee also