Uw gegevens verkennen in de mobiele Power BI-app op uw Apple WatchExplore your data in the Power BI mobile app on your Apple Watch

Met de Power BI-app voor Apple Watch kunt u KPIs en kaarttitels uit uw Power BI-dashboards weergeven op uw horloge.With the Power BI Apple Watch app, you can view KPIs and card tiles from your Power BI dashboards, right on your watch. KPI's en kaarttegels zijn het meest geschikt om een heartbeat-meting op het kleine scherm weer te geven.KPIs and card tiles are best suited to providing a heartbeat measure on the small screen. U kunt een dashboard vernieuwen vanaf uw iPhone of via de Watch.You can refresh a dashboard from your iPhone or from the Watch itself.

De app voor Apple Watch installerenInstall the Apple Watch app

De Power BI-app voor Apple Watch is gebundeld in de Power BI-app voor iOS. Wanneer u naar Apple App Store gaat en de Power BI-app naar uw iPhone downloadt, downloadt u ook automatisch de Power BI-app voor Apple Watch.The Power BI Apple Watch app is bundled with the Power BI for iOS app, so when you download the Power BI app to your iPhone from the Apple App Store, you're automatically also downloading the Power BI Watch app. In de Apple-handleiding wordt uitgelegd hoe u apps op de Apple Watch installeert.The Apple guide explains how to install Apple Watch applications.

De Power BI-app op de Apple Watch gebruikenUse the Power BI app on the Apple Watch

U kunt de Power BI-app voor de Apple Watch openen via het beginscherm of door rechtstreeks op de Power BI-widget (indien geconfigureerd) op het scherm van het horloge te tikken.Get to the Power BI Apple Watch app either from the watch's springboard, or by clicking the Power BI widget (if configured) directly from the watch face.

Foto van een Apple Watch met de app Power BI.

De Power BI-app voor de Apple Watch bestaat uit twee delen.The Power BI Apple Watch app consists of two parts.

 • Met het indexscherm kunt u snel een overzicht weergeven van alle KPI's en kaarttegels op de gesynchroniseerde dashboards.The index screen allows a quick overview of all KPI and card tiles from the synced dashboard.

  Foto van een Apple Watch met het indexscherm.

 • De focustegel: klik op een tegel in het indexscherm voor een gedetailleerde weergave van een specifieke tegel.The in-focus tile: Click a tile on the index screen for an in-depth view of a specific tile.

  Foto van een Apple Watch waarop een tegel wordt weergegeven.

Een dashboard vernieuwen via uw Apple WatchRefresh a dashboard from your Apple Watch

U kunt een gesynchroniseerd dashboard rechtstreeks vanaf uw horloge synchroniseren.You can refresh a synced dashboard directly from your watch.

 • Wanneer de app voor horloge zich in de dashboardweergave bevindt, houdt u het scherm ingedrukt en selecteert u vernieuwen.While in the dashboard view on the watch app, deep press your screen and select refresh.

Uw horloge synchroniseert uw dashboard met gegevens uit de Power BI-service.Your watch app will now sync your dashboard with data from the Power BI service.

Notitie

De app op uw horloge communiceert via de mobiele Power BI-app op de iPhone met Power BI.The watch app communicates with Power BI via Power BI mobile app on the iPhone. Daarom moet de Power BI-app op uw iPhone uitgevoerd, ten minste op de achtergrond, zodat het dashboard op het horloge kan worden gesynchroniseerd.Therefore, the Power BI app must be running on your iPhone, at least in the background, for the dashboard on the watch app to refresh.

Een dashboard op uw Apple Watch vernieuwen via uw iPhoneRefresh a dashboard on your Apple Watch from your iPhone

U kunt ook een dashboard op uw Apple Watch vernieuwen via uw iPhone.You can also refresh a dashboard that's on your Apple Watch from your iPhone.

 1. Open het dashboard dat u wilt synchroniseren met uw Apple Watch in Power BI op uw iPhone.In Power BI on your iPhone, open the dashboard you want to sync with the Apple Watch.
 2. Selecteer Meer opties (...) > Synchroniseren met Watch.Select More options (...) > Sync with Watch.

Er wordt een indicator in Power BI weergegeven dat het dashboard is gesynchroniseerd met het horloge.Power BI shows an indicator that the dashboard is synced with the watch.

U kunt slechts één dashboard tegelijkertijd synchroniseren met het horloge.You can only sync one dashboard at a time with the watch.

Tip

Als u tegels uit meerdere dashboards wilt weergeven op uw horloge, maakt u een nieuw dashboard in de Power BI-service en maakt u alle relevante tegels aan het dashboard vast.To view tiles from multiple dashboards on your watch, create a new dashboard in the Power BI service, and pin all the relevant tiles to it.

Een aangepaste Power BI-widget instellenSet a custom Power BI widget

U kunt ook rechtstreeks een specifieke Power BI-tegel op het scherm van uw Apple Watch weergeven, zodat deze altijd zichtbaar en toegankelijk is.You can also display a specific Power BI tile directly on the Apple Watch face, so it's visible and accessible at all times.

Vlak nadat uw gegevens zijn bijgewerkt, wordt de Power BI-widget voor Apple Watch ook bijgewerkt, zodat de informatie die u nodig hebt, altijd up-to-date is.The Power BI Apple Watch widget updates close to the time your data updates, keeping your needed information always up to date.

Een Power BI-widget toevoegen aan het scherm van uw horlogeAdd a Power BI widget to your watch face

Zie Customize your Apple Watch face (De wijzerplaat van uw Apple Watch veranderen) in de handleiding van Apple.See Customize your Apple Watch face in the Apple Guide.

De tekst op de widget wijzigenChange the text on the widget

Gezien de beperkte ruimte op het scherm van de Apple Watch kunt u de titel van de widget in de Power BI-app voor Apple Watch wijzigen zodat deze op het scherm past.Given the small space on the Apple Watch face, the Power BI Apple Watch app lets you change the title of the widget to fit the small space.

 • Ga op uw iPhone naar de beheer-app voor de Apple Watch, selecteer Power BI, ga naar het veld met de widgetnaam en typ een nieuw naam.On your iPhone, go to the Apple Watch control app, select Power BI, navigate to the widget name field, and type a new name.

  Foto van een iPhone met de app My Watch geopend en het pictogram Power BI zichtbaar.

Notitie

Als u de naam niet wijzigt, wordt de naam door Power BI-widget afgekort tot het aantal tekens dat in de beperkte ruimte op het scherm past.If you don't change the name, the Power BI widget will shorten the name to the number of characters that fit the small space on the watch face.

Volgende stappenNext steps

Op basis van uw feedback kunnen we bepalen wat in de toekomst moet worden geïmplementeerd. Vergeet dus niet op andere functies te stemmen die u graag in de mobiele Power BI-apps zou willen zien.Your feedback will help us decide what to implement in the future, so please don't forget to vote for other features that you would like to see in Power BI mobile apps.