Een rapport filteren op geografische locatie in de mobiele Power BI-appsFilter a report by geographic location in the Power BI mobile apps

Van toepassing op:Applies to:

iPhone iPad Android-telefoon Android-tablet Windows Phone
iPhonesiPhones iPadsiPads Android-telefoonsAndroid phones Android-tabletsAndroid tablets Windows 10-telefoonsWindows 10 phones

Ziet u, wanneer u een Power BI-rapport weergeeft op een mobiel apparaat, in de rechterbovenhoek een pictogram van een kleine punaise?When you look at a Power BI report on your mobile device, do you see a little pushpin icon in the upper-right corner? Als dit het geval is, kunt u dit rapport filteren op basis van uw geografische locatie.If so, then you can filter that report based on your geographic location.

Notitie

U kunt alleen filteren op locatie als de geografische namen in het rapport in het Engels zijn, bijvoorbeeld 'New York City' of 'Germany'.You can only filter by location if the geographic names in the report are in English; for example, "New York City" or "Germany". Windows 10-tablets en -pc's bieden geen ondersteuning voor geografische filtering, maar Windows 10-telefoons wel.Windows 10 tablets and PCs don't support geographic filtering, but Windows 10 phones do.

Notitie

Power BI-ondersteuning voor mobiele apps voor telefoons met Windows 10 Mobile wordt stopgezet op 16 maart 2021.Power BI mobile app support for phones using Windows 10 Mobile will be discontinued on March 16, 2021. Meer informatieLearn more

Een rapport filteren op uw geografische locatieFilter your report by your geographic location

 1. Open een rapport in de mobiele Power BI-app op uw mobiele apparaat.Open a report in the Power BI mobile app on your mobile device.

 2. Als het rapport geografische gegevens bevat, ziet u een bericht waarin u wordt gevraagd om Power BI toegang te verlenen tot uw locatie.If the report has geographic data, you see a message asking to allow Power BI to access your location. Tik op Toestaan en vervolgens opnieuw op Toestaan.Click Allow, then tap Allow again.

 3. Tik op de punaiseTap the push pin Pictogram Punaise.. U kunt filteren op stad, provincie of land/regio, afhankelijk van de gegevens in het rapport.You can filter by city, state/province, or country/region, depending on the data in the report. Het filter biedt alleen opties die overeenkomen met uw huidige locatie.The filter only lists options that match your current location.

  Punaisefilter

Waarom zie ik geen locatiecodes in een rapport?Why don't I see location tags on a report?

Er moet aan alle drie onderstaande voorwaarden worden voldaan voordat de locatiecodes worden weergegeven.All three of the conditions below must be met for you to see location tags.

 • De persoon die het rapport in Power BI Desktop heeft gemaakt, moet geografische gegevens hebben gecategoriseerd voor minstens één kolom, zoals stad, provincie of land/regio.The person who created the report in Power BI Desktop must have categorized geographical data for at least one column, such as City, State, or Country/Region.
 • U bevindt zich op een van de locaties met gegevens in deze kolom.You are in one of the locations that has data in that column.
 • U gebruikt een van deze mobiele apparaten:You're using one of these mobile devices:
  • iOS (iPad, iPhone, iPod).iOS (iPad, iPhone, iPod).
  • Android (telefoon, tablet).Android (phone, tablet).
  • Windows 10-telefoon (andere Windows 10-apparaten zoals pc's en tablets bieden geen ondersteuning voor geografische filtering).Windows 10 phone (other Windows 10 devices such as PCs and tablets don't support geographic filtering).

Lees meer over het instellen van geografische filtering in Power BI Desktop.Read more about setting up geographic filtering in Power BI Desktop.

Volgende stappenNext steps