Meldingen ontvangen in de Power BI - Mobiel-appsGet notifications in the Power BI mobile apps

Van toepassing op:Applies to:

iPhone iPad Android-telefoon Android-tablet Windows 10
iPhonesiPhones iPadsiPads Android-telefoonsAndroid phones Android-tabletsAndroid tablets Windows 10-apparatenWindows 10 devices

Notitie

Power BI-ondersteuning voor mobiele apps voor telefoons met Windows 10 Mobile wordt stopgezet op 16 maart 2021.Power BI mobile app support for phones using Windows 10 Mobile will be discontinued on March 16, 2021. Meer informatieLearn more

Via Meldingen ontvangt u informatie met betrekking tot uw Power BI-ervaring rechtstreeks in de Power BI-service of op uw mobiele apparaat.Notifications bring information related to your Power BI experience right to you, in the Power BI service or on your mobile device. Wanneer u Meldingen opent, ziet u een sequentiële feed met berichten over waarschuwingen die u hebt ingesteld, nieuwe dashboards die met u zijn gedeeld, wijzigingen in uw groepsruimte, informatie over Power BI-gebeurtenissen en -vergaderingen en meer.When you open Notifications, you see a sequential feed of messages about alerts you've set, new dashboards that have been shared with you, changes to your group workspace, information about Power BI events and meetings, and more.

Notitie

Wanneer u zich op een iOS-apparaat voor de eerste keer aanmeldt bij de bijgewerkte versie van de Power BI-apps, wordt een bericht weergegeven waarin u wordt gevraagd of u wilt dat Power BI meldingen verzendt.On an iOS device, the first time you sign in to the updated version of the Power BI apps, you see a message asking if you'd like Power BI to send notifications. U kunt ook in Instellingen configureren hoe Power BI u informeert voor uw apparaat.You can also configure how Power BI notifies you in Settings for your device.

Meldingen op uw mobiele apparaat weergevenView notifications on your mobile device

 1. Wanneer u meldingen op uw mobiele apparaat ontvangt, wordt er standaard een geluid afgespeeld en wordt een meldingenbanner weergegeven in Power BI.When you receive notifications on your mobile device, by default Power BI makes a sound and shows a notification banner.

  Meldingenbanner

  U kunt wijzigen hoe Power BI u op de hoogte brengt.You can change how Power BI notifies you.

 2. Als u meldingen hebt ontvangen en u zich op uw mobiele apparaat aanmeldt bij Power BI, wordt een gele stip op het pictogram met de meldingenklokIf you've received notifications, when you sign in to Power BI on your mobile device you see a yellow dot on the notification bell icon meldingenklok (iOS en Android) of op de knop voor algemene navigatie(iOS and Android) or on the global navigation button Meldingenstip (Windows 10-apparaten) weergegeven.(Windows 10 devices).

 3. Als u meldingen wilt weergeven in het meldingencentrum, tikt u op de meldingenklokTo see notifications in the Notification center, tap the notifications bell meldingenklok (iOS en Android) of het pictogram Meldingencentrum(iOS and Android) or the Notifications center icon Meldingenpictogram (Windows 10-apparaten) weergegeven.(Windows 10 devices).

  De nieuwste meldingen worden bovenaan weergegeven en ongelezen berichten worden gemarkeerd.Notifications are displayed with the most recent on top and unread messages highlighted. Meldingen worden gedurende 90 dagen bewaard, tenzij u ze verwijdert of de limiet van 100 berichten bereikt.Notifications are retained for 90 days unless you delete them or reach the maximum limit of 100.

  Meldingenlijst in iOS

 4. Als u een melding wilt negeren op iOS- en Android-apparaten moet u op het pictogram tikken, het pictogram vasthouden en swipen.To dismiss a notification on iOS and Android devices, tap, hold, and swipe. Windows 10-apparaten: klik met de rechtermuisknop en kies Sluiten.On Windows 10 devices, right click and choose Dismiss.

Meldingen op uw mobiele apparaat wijzigen of uitschakelenChange or turn off notifications on your mobile device

U kunt wijzigen hoe Power BI u op de hoogte brengt.You can change how Power BI notifies you.

 1. Op een iOS-apparaat gaat u naar Instellingen > Meldingen.On an iOS device, go to Settings > Notifications.

  Op een Android-telefoon gaat u naar Instellingen > Meldingen.On an Android phone, go to Settings > Notifications.

  Op een Windows-apparaat gaat u in Instellingen naar Systeem > Meldingen en acties.On a Windows device, in Settings go to System > Notifications & actions.

 2. Selecteer Power BI in de lijst met apps.In the list of apps, select Power BI.

 3. Hier kunt u meldingen volledig uitschakelen of kiezen welke meldingen u wilt ontvangen.Here you can turn notifications off completely or choose which notifications you want.

  Op een iPhoneOn an iPhone

  Meldingen kiezen

  Op een Android-telefoonOn an Android phone

  Meldingen kiezen

  Op een Windows 10-apparaatOn a Windows 10 device

  Meldingen kiezen

Volgende stappenNext steps