OAuth gebruiken om verbinding te maken met Power BI Report Server en SSRS

U kunt OAuth gebruiken om verbinding te maken met Power BI Report Server en Reporting Services; u kunt dan mobiele rapporten en KPI's weergeven. Lees meer over het configureren van uw omgeving voor de ondersteuning van OAuth-verificatie met de Power BI-app voor mobiel om verbinding te maken met Power BI Report Server en SQL Server Reporting Services 2016 of hoger.

Notitie

Het weergeven van Power BI-rapporten die worden gehost in Power BI Report Server waarbij WAP wordt gebruikt om te verifiëren, wordt nu ondersteund voor iOS- en Android-apps.

Vereisten

Windows Server 2016 is vereist voor de webtoepassingsproxy-servers (WAP) en ADFS-servers (Active Directory Federation Services). U hebt geen Windows 2016-domein op functioneel niveau nodig.

Als u wilt dat gebruikers een rapportserververbinding kunnen toevoegen aan hun Power BI mobiele app, moet u hen toegang verlenen tot de basismap van de rapportserver.

DNS-configuratie (Domain Name Services)

De openbare URL is de URL waarmee de mobiele Power BI-app verbinding maakt. Deze zou er ongeveer als volgt uit kunnen zien.

https://reports.contoso.com

Uw DNS-record voor rapporten naar het openbare IP-adres van de WAP-server. U moet ook een openbare DNS-record voor uw ADFS-server configureren. U kunt de ADFS-server bijvoorbeeld met de volgende URL hebben geconfigureerd.

https://fs.contoso.com

Uw DNS-record voor fs naar het openbare IP-adres van de WAP-server nadat het is gepubliceerd als deel van de WAP-toepassing.

Certificaten

U moet certificaten voor de WAP-toepassing en de ADFS-server configureren. Beide certificaten moeten deel uitmaken van een geldige certificeringsinstantie die door uw mobiele apparaten wordt herkend.

Reporting Services-configuratie

Voor Microsoft SQL Server Reporting Services hoeft er niet veel te worden geconfigureerd. U hoeft er alleen voor te zorgen dat:

Service Principal Name (SPN)

De SPN is een unieke id voor een service die Kerberos-verificatie gebruikt. U moet ervoor zorgen dat er een geschikte HTTP-SPN aanwezig is voor de rapportserver.

Zie Een Service Principal Name (SPN) voor een rapportserver registreren voor meer informatie over het configureren van de juiste Service Principal Name (SPN) voor de rapportserver.

Negotiate-verificatie inschakelen

Het verificatietype van de rapportserver moet als RSWindowsNegotiate worden geconfigureerd om een rapportserver Kerberos-verificatie te laten gebruiken. U doet dat in het bestand rsreportserver.config.

<AuthenticationTypes> 
  <RSWindowsNegotiate /> 
  <RSWindowsKerberos /> 
  <RSWindowsNTLM /> 
</AuthenticationTypes>

Zie Een Reporting Services-configuratiebestand wijzigen en Windows-verificatie op een rapportserver configureren voor meer informatie.

Configuratie van ADFS (Active Directory Federation Services)

ADFS moet op een Windows 2016-server binnen uw omgeving worden geconfigureerd. De configuratie kan via Serverbeheer worden gedaan door onder Beheren Functies en onderdelen toevoegen te selecteren. Zie Active Directory Federation Services voor meer informatie.

Een toepassingsgroep maken

Maak een toepassingsgroep voor Reporting Services in het scherm Beheer van AD FS met informatie over de apps van Power BI - Mobiel.

U kunt de toepassingsgroep maken met de volgende stappen.

 1. Klik in de app Beheer van AD FS met de rechtermuisknop op Toepassingsgroepen en selecteer Toepassingsgroep toevoegen…

  ADFS-toepassing voor toevoegen

 2. Geef in de wizard Toepassingsgroep toevoegen een naam op voor de toepassingsgroep en selecteer Systeemeigen toepassing en web-API.

  Wizard ADFS-toepassingsgroep 01

 3. Selecteer Volgende.

 4. Geef een naam op voor de toepassing die u toevoegt.

 5. De client-id wordt automatisch gegenereerd, maar voer 484d54fc-b481-4eee-9505-0258a1913020 in voor zowel iOS als Android.

 6. Voeg de volgende omleidings-URL's toe:

  De vermeldingen voor Power BI voor mobiel – iOS:
  msauth://code/mspbi-adal://com.microsoft.powerbimobile
  msauth://code/mspbi-adalms://com.microsoft.powerbimobilems
  mspbi-adal://com.microsoft.powerbimobile
  mspbi-adalms://com.microsoft.powerbimobilems

  Voor Android-apps zijn alleen de volgende stappen nodig:
  urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob

  Wizard ADFS-toepassingsgroep 02

 7. Selecteer Volgende.

 8. Geef de URL voor de rapportserver op. Deze URL is de externe URL die uw webtoepassingsproxy bereikt. Deze moet de volgende indeling hebben.

  Notitie

  Deze URL is hoofdlettergevoelig.

  https://< url rapportserver >/

  Wizard ADFS-toepassingsgroep 03

 9. Selecteer Volgende.

 10. Kies het Toegangsbeheerbeleid dat bij de behoeften van uw organisatie past.

  Wizard ADFS-toepassingsgroep 04

 11. Selecteer Volgende.

 12. Selecteer Volgende.

 13. Selecteer Volgende.

 14. Selecteer Sluiten.

Wanneer dit is voltooid, zouden de eigenschappen van uw toepassingsgroep er als volgt uit moeten zien.

Wizard ADFS-toepassingsgroep

Configuratie van WAP (webtoepassingsproxy)

Schakel de Windows-rol webtoepassingsproxy in op een server in uw omgeving. Dit moet op een Windows 2016-server gebeuren. Zie voor meer informatie Webtoepassingsproxy in Windows Server 2016 en Toepassingen publiceren met behulp van AD FS-verificatie.

Configuratie van beperkte delegatie

U moet beperkte delegatie met protocolovergang gebruiken om van OAuth-verificatie op Windows-verificatie over te gaan. Dit is onderdeel van de Kerberos-configuratie. U hebt de SPN van Reporting Services al gedefinieerd in de Reporting Services-configuratie.

U moet beperkte delegatie configureren op het computeraccount voor de WAP-server in Active Directory. U moet mogelijk een domeinbeheerder inzetten als u geen rechten voor Active Directory hebt.

Doe het volgende om beperkte delegatie te configureren.

 1. Start Active Directory: gebruikers en computers op een computer waarop de Active Directory-hulpprogramma's zijn geïnstalleerd.

 2. Zoek het computeraccount voor de WAP-server. Standaard staat dit in de container van de computer.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de WAP-server en ga naar Eigenschappen.

 4. Selecteer het tabblad Delegering.

 5. Selecteer Deze computer mag alleen aan opgegeven services delegeren en vervolgens Elk protocol voor authenticatie gebruiken.

  WAP beperkt

  Hiermee stelt u beperkte delegatie voor het computeraccount van deze WAP-server in. Vervolgens moet u de services opgeven waarnaar deze computer mag delegeren.

 6. Selecteer Toevoegen… onder het servicesvak.

  WAP beperkt 02

 7. Selecteer Gebruikers of computers...

 8. Voer het serviceaccount in dat u voor Reporting Services gebruikt. Dit account is het account waaraan u de SPN hebt toegevoegd in de Reporting Services-configuratie.

 9. Selecteer de SPN voor Reporting Services en selecteer vervolgens OK.

  Notitie

  Mogelijk wordt alleen de SPN voor NetBIOS weergegeven. De SPN's voor NetBIOS en FQDN worden beide geselecteerd als ze beide bestaan.

  WAP beperkt 03

 10. Het resultaat moet er ongeveer als volgt uitzien wanneer het selectievakje Uitgevouwen is ingeschakeld.

  WAP beperkt 04

 11. Selecteer OK.

WAP-toepassing toevoegen

U kunt toepassingen in de toegangsbeheerconsole voor rapporten publiceren, maar u kunt het beste de toepassing via PowerShell maken. Hier volgt de opdracht voor het toevoegen van de toepassing.

Add-WebApplicationProxyApplication -Name "Contoso Reports" -ExternalPreauthentication ADFS -ExternalUrl https://reports.contoso.com/ -ExternalCertificateThumbprint "0ff79c75a725e6f67e3e2db55bdb103efc9acb12" -BackendServerUrl https://ContosoSSRS/ -ADFSRelyingPartyName "Reporting Services - Web API" -BackendServerAuthenticationSPN "http/ContosoSSRS.contoso.com" -UseOAuthAuthentication
Parameter Opmerkingen
ADFSRelyingPartyName De naam van de web-API die u hebt gemaakt als onderdeel van de toepassingsgroep in ADFS.
ExternalCertificateThumbprint Het certificaat dat voor externe gebruikers moet worden gebruikt. Het is belangrijk dat het certificaat geldig is op mobiele apparaten en afkomstig is van een vertrouwde certificeringsinstantie.
BackendServerUrl De URL naar de rapportserver vanaf de WAP-server. Als de WAP-server zich in een perimeternetwerk bevindt, moet u wellicht een volledig gekwalificeerde domeinnaam gebruiken. Zorg ervoor dat u deze URL vanaf de webbrowser op de WAP-server kunt bereiken.
BackendServerAuthenticationSPN De SPN die u hebt gemaakt als onderdeel van de Reporting Services-configuratie.

Geïntegreerde verificatie voor de WAP-toepassing instellen

Nadat u de WAP-toepassing hebt toegevoegd, moet u de BackendServerAuthenticationMode instellen om IntegratedWindowsAuthentication te gebruiken. U hebt de id van de WAP-toepassing nodig om dit in te stellen.

Get-WebApplicationProxyApplication "Contoso Reports" | fl

Toepassingsgroep toevoegen

Voer de volgende opdracht uit om de BackendServerAuthenticationMode in te stellen om de id van de WAP-toepassing te gebruiken.

Set-WebApplicationProxyApplication -id 30198C7F-DDE4-0D82-E654-D369A47B1EE5 -BackendServerAuthenticationMode IntegratedWindowsAuthentication

Wizard Toepassingsgroep toevoegen

Verbinding maken met de Power BI-app voor mobiel

Maak in de Power BI-app voor mobiel verbinding met uw exemplaar van Reporting Services. Geef hiervoor de externe URL van uw WAP-toepassing op.

Serveradres typen

Wanneer u Verbinden selecteert, wordt u omgeleid naar de aanmeldingspagina van ADFS. Geef geldige referenties voor uw domein op.

Aanmelden bij ADFS

Nadat u Aanmelden hebt geselecteerd, ziet u de onderdelen van uw Reporting Services-server.

Meervoudige verificatie

U kunt meervoudige verificatie inschakelen om extra beveiliging voor uw omgeving mogelijk te maken. Zie AD FS 2016 en Azure MFA configureren voor meer informatie.

Problemen oplossen

U ziet de volgende fout: 'Kan niet aanmelden bij de SSRS-server'

Fout 'Kan niet aanmelden bij de SSRS-server'

U kunt Fiddler instellen om als proxy te fungeren voor uw mobiele apparaten, zodat u kunt bekijken hoe ver de aanvraag is gekomen. Als u een Fiddler-proxy voor uw telefoon wilt inschakelen, moet u de CertMaker voor iOS en Android instellen op de computer waarop Fiddler wordt uitgevoerd. De invoegtoepassing is van Telerik voor Fiddler.

Als de aanmelding lukt wanneer u Fiddler gebruikt, is er mogelijk een certificaatprobleem met de WAP-toepassing of de ADFS-server.

Volgende stappen

Een Service Principal Name (SPN) voor een rapportserver registreren
Een Reporting Services-configuratiebestand wijzigen
Windows-verificatie op een rapportserver configureren
Active Directory Federation Services
Webtoepassingsproxy in Windows Server 2016
Toepassingen publiceren met behulp van AD FS-verificatie
AD FS 2016 en Azure MFA configureren
Hebt u nog vragen? Misschien dat de Power BI-community het antwoord weet