Het nieuwe uiterlijk: Waar zijn de acties gebleven?The 'new look': Where did the actions go?

De Power BI-service (app.powerbi.com) heeft een nieuwe vormgeving waarmee u uw rapporten gemakkelijker kunt weergeven en gebruiken.The Power BI service (app.powerbi.com) has a new look that makes it easier to view and interact with your reports. Als gevolg hiervan zijn veel menuacties verplaatst.As a result, many menu actions have moved. In de tabellen in dit artikel wordt de oude locatie aan de nieuwe locatie gekoppeld.The tables in this article map the old location to the new. Zie het nieuwe uiterlijk van de Power BI-service voor meer informatie.For background, see the 'new look' of the Power BI service.

Zoekt u informatie over het nieuwe uiterlijk in Power BI Desktop?Looking for information about the new look in Power BI Desktop? Zie Het bijgewerkte lint in Power BI Desktop gebruiken.See Use the updated ribbon in Power BI Desktop.

Rapportacties in het nieuwe uiterlijkReport actions in the new look

ActieAction Nieuw uiterlijk UitNew look OFF Nieuw uiterlijk AanNew look ON
Opslaan alsSave as Bestand > Opslaan alsFile > Save as Menubalk Meer opties (...) > Een kopie opslaanMenu bar More options (...) > Save a copy
AfdrukkenPrint Bestand > AfdrukkenFile > Print Exporteren > AfdrukkenExport > Print
Veilig insluitenEmbed securely Bestand > InsluitenFile > Embed Menubalk Meer opties (...) Insluiten > Website of portalMenu bar More options (...) > Embed > Website or portal
Insluiten in SharePoint OnlineEmbed in SharePoint Online Bestand > Insluiten in SharePoint OnlineFile > Embed in SharePoint Online Menubalk Meer opties (...) > Insluiten > SharePoint OnlineMenu bar More options (...) > Embed > SharePoint Online
Publiceren op internetPublish to Web Bestand > Publiceren op InternetFile > Publish to Web Menubalk Meer opties (...) > Insluiten > Publiceren op internet (openbaar)Menu bar More options (...) > Embed > Publish to web (public)
Exporteren naar PowerPointExport to PowerPoint Bestand > Exporteren naar PowerPointFile > Export to PowerPoint Exporteren > PowerPointExport > PowerPoint
Exporteren naar PDFExport to PDF Bestand > Exporteren naar PDFFile > Export to PDF Exporteren > PDFExport > PDF
Rapport bewerkenEdit report Bovenste balkTop bar Menubalk Meer opties (...) > BewerkenMenu bar More options (...) > Edit
Aan pagina aanpassenFit to page Weergeven > Aan pagina aanpassenView > Fit to page Menubalk Weergeven (rechterkant) > Aan pagina aanpassenMenu bar View (right side) > Fit to page
Aan breedte aanpassenFit to width Weergeven > Aan breedte aanpassenView > Fit to width Menubalk Weergeven (rechterkant) > Aan breedte aanpassenMenu bar View (right side) > Fit to width
Werkelijke grootteActual size Weergeven > Werkelijke grootteView > Actual size Menubalk Weergeven (rechterkant) > Werkelijke grootteMenu bar View (right side) > Actual size
Kleuren met hoog contrastHigh-contrast colors Weergeven > Kleuren met hoog contrastView > High-contrast colors Menubalk Weergeven (rechterkant) > Kleuren met hoog contrastMenu bar View (right side) > High-contrast colors
Deelvenster BladwijzersBookmarks pane Weergeven > Deelvenster BladwijzersView > Bookmarks pane Menubalk Bladwijzers > Meer bladwijzers weergevenMenu bar Bookmarks > Show more bookmarks
VernieuwenRefresh VernieuwenRefresh Menubalk Meer opties (...) > VernieuwenMenu bar More options (...) > Refresh
Een live-pagina vastmakenPin a live page Een live-pagina vastmakenPin a live page Menubalk Meer opties (...) > Een live-pagina vastmakenMenu bar More options (...) > Pin a live page
Standaardinstelling herstellenReset to default Standaardinstelling herstellenReset to default Standaardinstelling herstellenReset to default
OpmerkingenComments OpmerkingenComments OpmerkingenComments
Gerelateerde items weergevenView related Gerelateerde items weergevenView related Menubalk Meer opties (...) > Gerelateerde items weergevenMenu bar More options (...) > View related
FavorietFavorite FavorietFavorite FavorietFavorite
AbonnerenSubscribe AbonnerenSubscribe AbonnerenSubscribe
DelenShare DelenShare DelenShare
QR-code genererenGenerate QR code Menubalk Meer opties (...) > QR-code genererenMenu bar More options (...) > Generate QR code Menubalk Meer opties (...) > QR-code genererenMenu bar More options (...) > Generate QR code
In Excel analyserenAnalyze in Excel Menubalk Meer opties (...) > In Excel analyserenMenu bar More options (...) > Analyze in Excel Menubalk Meer opties (...) > In Excel analyserenMenu bar More options (...) > Analyze in Excel
Modus volledig schermFull screen mode Modus volledig schermFull screen mode Weergave bovenste balk (rechterkant) > Volledig schermTop bar View (right side) > Full screen

Dashboardacties in het nieuwe uiterlijkDashboard actions in the new look

ActieAction Nieuw uiterlijk UitNew look OFF Nieuw uiterlijk AanNew look ON
Tegel toevoegenAdd tile Tegel toevoegenAdd tile Menubalk Meer opties (...) > Tegel toevoegenMenu bar More options (...) > Add tile
OpmerkingenComments OpmerkingenComments OpmerkingenComments
Gerelateerde items weergevenView related Gerelateerde items weergevenView related Menubalk Meer opties (...) > Gerelateerde items weergevenMenu bar More options (...) > View related
Instellen als aanbevolenSet as featured Instellen als aanbevolenSet as featured Menubalk Meer opties (...) > Instellen als aanbevolenMenu bar More options (...) > Set as featured
FavorietFavorite FavorietFavorite FavorietFavorite
AbonnerenSubscribe AbonnerenSubscribe AbonnerenSubscribe
DelenShare DelenShare DelenShare
TelefoonweergavePhone view Webweergave > TelefoonweergaveWeb view > Phone view Menubalk Meer opties (...) > Mobiele weergaveMenu bar More options (...) > Mobile view
DashboardthemaDashboard theme Menubalk Meer opties (...) > DashboardthemaMenu bar More options (...) > Dashboard theme Menubalk Meer opties (...) > DashboardthemaMenu bar More options (...) > Dashboard theme
Dashboard afdrukkenPrint dashboard Menubalk Meer opties (...) > Dashboard afdrukkenMenu bar More options (...) > Print dashboard Exporteren > Deze pagina afdrukkenExport > Print this page
Dashboardtegels vernieuwenRefresh dashboard tiles Menubalk Meer opties (...) > Dashboardtegels vernieuwenMenu bar More options (...) > Refresh dashboard tiles Menubalk Meer opties (...) > VernieuwenMenu bar More options (...) > Refresh
PrestatiecontrolePerformance inspector Menubalk Meer opties (...) > PrestatiecontroleMenu bar More options (...) > Performance inspector Menubalk Meer opties (...) > PrestatiecontroleMenu bar More options (...) > Performance inspector
InstellingenSettings Menubalk Meer opties (...) > InstellingenMenu bar More options (...) > Settings Menubalk Meer opties (...) > InstellingenMenu bar More options (...) > Settings

Volgende stappenNext steps

Het nieuwe uiterlijk van de Power BI-serviceThe 'new look' of the Power BI service