Uw doelen weergeven en bijwerken in Power BI (preview)

VAN TOEPASSING OP:❌ ✔️ Power BI Desktop Power BI-service

Met doelen in Power BI klanten hun metrische gegevens kunnen cureren en bijhouden op basis van belangrijke bedrijfsdoelstellingen, in één deelvenster. Naast dat u al uw doelen in één weergave ziet, kunt u met scorecards eenvoudig dieper in de gegevens graven, uw doelen bijwerken en notities maken over belangrijke gebeurtenissen. Deze functies worden in deze sectie behandeld.

Details van doel weergeven

Het deelvenster Details van de doelen bevat de volledige geschiedenis van het doel vanaf de begindatum, inclusief check-ins, statuswijzigingen en relevante notities.

 • Als u het detailvenster wilt openen, opent u een scorecard en selecteert u de naam van het doel. Power BI wordt automatisch het detailvenster weergegeven.

  The Details pane for a goal.

Scorecards kunnen worden gefilterd op doelen die zijn gelabeld als een bepaalde status door boven aan de scorecard op de overzichtskaarten te klikken, zodat u gemakkelijk kunt zien wat er op schema of risico is.

Goals filtered to status at risk via summary card.

Goals filtered to status behind via summary card.

Er is ook een trefwoordzoekactie waarmee de scorecard wordt gefilterd op het doel met de trefwoordovereenkomst. Selecteer het filterpictogram boven het eerste doel en typ de trefwoorden die u zoekt. De scorecard filtert om deze resultaten weer te geven zonder de context van een relatie tussen bovenliggende en onderliggende doelen te verliezen, waardoor het gemakkelijk is om snel een bepaald doel te vinden en te zien hoe het gaat.

Indicating location of keyword search on scorecard.

Keyword search results for premium product sku.

Handmatige waarden toevoegen of bijwerken

 1. Selecteer in een scorecard de naam van het doel.

 2. Selecteer Nieuw inchecken in het deelvenster Details.

 3. Voer de volgende acties in een willekeurige volgorde uit:

  Kies een datum.

  Voer een nieuwe of bijgewerkte waarde in.

  Selecteer een status.

  Voeg eventueel een notitie toe.

  Manual check-in, set date, value, status, and note.

 4. Selecteer Opslaan.

  Check-in is posted to goal.

Verbonden waarden toevoegen of bijwerken

 1. Selecteer in een scorecard de naam van het doel.

 2. Selecteer Nieuw inchecken in het deelvenster Details.

 3. Voer de volgende acties in een willekeurige volgorde uit:

  Kies een datum. Als u een datum kiest, wordt de waarde voor die dag automatisch ingevuld. U kunt een verbonden waarde niet overschrijven.

  Selecteer een status.

  Voeg eventueel een notitie toe.

  Check-in for a connected goal.

 4. Selecteer Opslaan.

Geautomatiseerde statusregels maken

U kunt statusupdates automatiseren op basis van regels die dat doel of subdoel bepalen. Regels activeren wijzigingen op basis van waarde, percentage van het doel waaraan is voldaan, datumvoorwaarden of een combinatie van de drie, waardoor de regels zo veelzijdig mogelijk worden. Voor verbonden doelen worden deze statusregels telkens vernieuwd wanneer de gegevens in uw scorecard worden vernieuwd. Voor handmatige doelen worden ze telkens vernieuwd wanneer u een check-in uitvoert.

Showing the different types of status rules including value based, % of target based, and date based.

Aan de slag geautomatiseerde regels maken

 1. Selecteer in de bewerkingsmodus het doel waarvoor u statusregels wilt maken.

 2. Selecteer in het detailvenster de tabstatusregelsNieuwe>regel.

  Showing location of new status rules in details pane.

 3. Selecteer in de eerste vervolgkeuzelijst of u de regel wilt baseren op waarde of datum.

  First dropdown in rule UI showing date or value.

 4. Selecteer uw kwalificatie in de tweede vervolgkeuzelijst.

  Second dropdown showing qualifiers such as greater than or equal to.

 5. De laatste instelling(en) is gebaseerd op uw eerste vervolgkeuzelijst. Als u Waarde hebt gekozen, kunt u de waarde of het percentage of het doel waaraan is voldaan instellen. Als u Datum hebt geselecteerd in de eerste vervolgkeuzelijst, kunt u de datum selecteren waarop u de regel wilt baseren.

  Setting the value for the rule.

  Showing date picker for date driven rule.

 6. Stel nu de status in die moet worden weergegeven wanneer aan de regels wordt voldaan, en ook de status Anders .

  Showing selected statuses for status rules.

Meer aspecten van statusregels

 • Met geautomatiseerde statusregels kunt u meerdere voorwaarden maken om ervoor te zorgen dat uw regels uw unieke bedrijfsbehoeften vertegenwoordigen. U kunt de regels ook slepen om de volgorde van de prioriteit te wijzigen.

 • Voor de mobiele ervaring wordt automatisch vernieuwen van statusregels op dit moment niet ondersteund.

  Adding a condition to a rule.

Volgende stappen

Hebt u nog vragen? Misschien dat de Power BI-community het antwoord weet.