Uw gegevens optimaliseren met snelle inzichten van Power BIOptimize your data for Power BI Quick Insights

Wilt u de resultaten voor snelle inzichten verbeteren?Want to improve quick insights results? Als de eigenaar van een gegevensset bent, kunt u het volgende proberen:If you are a dataset owner, try these:

  • Kolommen in uw gegevensset verbergen of weergeven.Hide or unhide columns in your dataset. Er worden geen verborgen kolommen gezocht met Snelle inzichten van Power BI.Power BI quick insights doesn't search hidden columns. Verberg dubbele of onnodige kolommen en geef interessante kolommen weer.So hide duplicate or unnecessary columns and unhide interesting columns.
  • Gebruik een combinatie van gegevenstypen, zoals namen, tijden, datums en getallen.Use a mix of data types such as names, times, dates, and numbers.
  • Vermijd (of verberg) kolommen met dubbele gegevens.Avoid (or hide) columns with duplicate information. Dit kost u waardevolle tijd die u ook kunt besteden aan het zoeken van betekenisvolle patronen.This takes valuable time away from searching for meaningful patterns. Bijvoorbeeld één kolom met de uitgeschreven namen van de staten en één kolom met de afkortingen van de staten.For example, one column with state names spelled out and another column with state name abbreviations.
  • Wordt er een foutbericht weergegeven dat uw gegevens statistisch niet significant zijn?Do you get an error message stating that your data isn't statistically significant? Dit kan gebeuren voor zeer eenvoudige modellen of modellen die niet veel gegevens bevatte of die geen datumkolommen of numerieke kolommen bevatten.This can happen with models that are very simple, or that don't have much data, or that don't have date or numeric columns.

Volgende stappenNext steps

Snelle inzichten in Power BIPower BI quick insights

Nog vragen?More questions? Misschien dat de Power BI-community het antwoord weetTry the Power BI Community