Naslag voor REST-API voor Power BIPower BI REST API Reference

Power BI is een cloudgebaseerde service die u kunt gebruiken om aangepaste dashboardtoepassingen te bouwen.Power BI is a cloud-based service that you can use to build custom dashboard applications. De Power BI REST API is een REST API die via programmacode toegang biedt tot alle items die de service gebruikt, zoals:The Power BI REST API is a REST-based API that provides programmatic access to all the artifacts the service is using, such as:

  • GegevenssetsDatasets
  • DashboardsDashboards
  • RapportenReports
  • Gateways:Gateways

De Power BI REST-API biedt de volgende bewerkingen:The Power BI REST API has the following operations:

  • Gegevenssetbewerkingen: gegevenssets ophalen en maken.Dataset operations: Get and create Datasets.
  • Tabelbewerkingen: tabellen ophalen en tabelschema bijwerken.Table operations: Get Tables and update Table schema.
  • Rijbewerkingen: rijen toevoegen en verwijderen.Row operations: Add Rows and Delete Rows.
  • Groepsbewerkingen: groepen ophalen.Group operations: Get Groups.

Zie Power BI REST-API voor meer informatie over de Power BI REST-API.To learn more about the Power BI REST API, see Power BI REST API.

Nog vragen?More questions? Misschien dat de community van Power BI het antwoord weet.Try asking the Power BI Community