Tips voor het opmaken en implementeren van legenda's in Power BI-rapportenTips to format and implement legends in Power BI reports

Dit artikel is bedoeld wanneer u, als auteur die Power BI-rapporten ontwerpt, legenda’s wilt opmaken en implementeren.This article targets you as a report author designing Power BI reports, when formatting and implementing legends.

Bekijk de video waarin een demonstratie wordt gegeven van de zes belangrijkste tips voor het opmaken en implementeren van legenda's in Power BI-rapporten.Watch the video demonstrating the top six tips to format and implement legends in your Power BI reports.

TipsTips

Samengevat zijn de zes belangrijkste tips voor het opmaken en implementeren van legenda's in Power BI-rapporten:In summary, the top six tips to format and implement legends in Power BI reports include:

  1. Legendavariabelen sorterenSort legend variables
  2. Een legenda emulerenEmulate a legend
  3. Grootte en positie van de legenda bepalenSize and positioning legends
  4. Afgekapte legenda's oplossenSolve truncated legends
  5. Opmaakopties voor stijl afstemmenMatch style format options
  6. Uitgebreide visuals voorzien van een contextCraft comprehensive visuals with context

Volgende stappenNext steps

Bekijk de volgende resources voor meer informatie over dit artikel:For more information related to this article, check out the following resources: