Power BI Premium-capaciteiten implementeren en beherenDeploying and Managing Power BI Premium Capacities

We hebben het Power BI Premiume Witboek buiten gebruik gesteld om actuele informatie in afzonderlijke artikelen te kunnen leveren.We have retired the Power BI Premium whitepaper in favor of providing up-to-date information in separate articles. Gebruik de volgende tabel om inhoud van het Witboek te vinden.Use the following table to find content from the whitepaper.

ArtikelenArticles BeschrijvingDescription
Basisconcepten voor ontwerpers in de Power BI-serviceBasic concepts for designers in the Power BI service
Gegevenssets in de Power BI-serviceDatasets in the Power BI service
Gegevenssetmodi in de Power BI-serviceDataset modes in the Power BI service
Achtergrond informatie over Power BI-service capaciteiten, werk ruimten, Dash boards, rapporten, werkmappen, gegevens sets en gegevens stromen.Background information about Power BI service capacities, workspaces, dashboards, reports, workbooks, datasets, and dataflows.
Wat is Power BI Premium?What is Power BI Premium? Een overzicht van Power BI Premium, met de basis beginselen van toegewezen capaciteiten, ondersteunde werk belastingen, onbeperkt delen van inhoud en andere functies.An overview of Power BI Premium, covering the basics of dedicated capacities, supported workloads, unlimited content sharing, and other features.
Premium-capaciteiten beherenManaging Premium capacities
Capaciteiten configureren en beheren in Power BI PremiumConfigure and manage capacities in Power BI Premium

Workloads configureren in een Premium-capaciteitConfigure workloads in a Premium capacity
Gedetailleerde informatie over het configureren en beheren van toegewezen capaciteiten en workloads.Detailed information about configuring and managing dedicated capacities and workloads.
Premium-capaciteiten optimaliserenOptimizing Premium capacities Aanbevolen procedures voor het optimaliseren van prestaties, het optimaliseren van modellen, capaciteits planning en test benaderingen.Best practices for performance optimization, optimizing models, capacity planning, and testing approaches.
Scenario's voor Premium-capaciteitPremium capacity scenarios Veelvoorkomende problemen in Real-World scenario's, met de nadruk op het identificeren en oplossen van deze problemen.Common issues in real-world scenarios, with a focus on identifying and resolving those issues.
Capaciteiten bewaken in de beheerportalMonitor capacities in the Admin portal Bewaken met Power BI Premium-App voor capaciteits gegevens en interpreteert de metrische gegevens die u in de app ziet.Monitoring with Power BI Premium Capacity Metrics app, and interpreting the metrics you see in the app.
Veelgestelde vragen over Power BI PremiumPower BI Premium FAQ Antwoorden op vragen over kopen en licenties, functies en algemene scenario's.Answers to questions around purchase and licensing, features, and common scenarios.