Overzicht van het ontwikkelaarshandboek voor Power BI Report ServerDeveloper handbook overview, Power BI Report Server

Welkom bij het ontwikkelaarshandboek voor Power BI Report Server, een on-premises locatie om uw Power BI-rapporten, mobiele rapporten en gepagineerde rapporten op te slaan en te beheren.Welcome to the developer handbook for Power BI Report Server, an on-premises location for storing and managing your Power BI, mobile, and paginated reports.

Handboek voor beheerders

In dit handboek worden de opties besproken waarover u als ontwikkelaar beschikt om te werken met Power BI Report Server.This handbook highlights options you have, as a developer, to work with Power BI Report Server.

InsluitenEmbedding

U kunt elk rapport in Power BI Report Server insluiten in een iFrame door de parameter ?rs:Embed=true voor de querytekenreeks toe te voegen aan de URL.For any report within Power BI Report Server, you can embed within an iFrame by adding the querystring parameter ?rs:Embed=true to the URL. Deze techniek werkt voor Power BI-rapporten en voor andere rapporttypen.This technique works with Power BI reports as well as other report types.

Besturingselement van de rapportviewerReport Viewer Control

Voor gepagineerde rapporten kunt u profiteren van het besturingselement van de rapportviewer.For paginated reports, you can take advantage of the Report Viewer Control. Hiermee kunt u het besturingselement binnen een .NET Windows- of webtoepassing plaatsen.With it, you can place the control within a .NET windows or web application. Zie Get started with the Report Viewer Control (Aan de slag met het besturingselement van de rapportviewer) voor meer informatie.For more information, see Get started with the Report Viewer Control.

API'sAPIs

U hebt verschillende API-opties voor interactie met Power BI Report Server.You have several API options for interacting with Power BI Report Server. Deze techniek omvat het volgende.This technique includes the following.

U kunt ook de open source-hulpprogramma’s van PowerShell gebruiken om de rapportserver te beheren.You can also use the open-source PowerShell utilities to manage your report server.

Notitie

De hulpprogramma's van PowerShell bieden momenteel geen ondersteuning voor Power BI Desktop-bestanden (.pbix).The PowerShell utilities don't currently support Power BI Desktop files (.pbix).

Aangepaste extensiesCustom extensions

De extensiebibliotheek is een set klassen, interfaces en waardetypen die zijn opgenomen in Power BI Report Server.The Extension Library is a set of classes, interfaces, and value types that are included in Power BI Report Server. Deze bibliotheek biedt toegang tot systeemfuncties en is ontworpen als basis voor het gebruik van Microsoft .NET Framework-toepassingen voor het uitbreiden van Power BI Report Server-onderdelen.This library provides access to system functionality and is designed to be the foundation on which Microsoft .NET Framework applications can be used to extend Power BI Report Server components.

U kunt verschillende typen extensies bouwen.There are several types of extensions you can build.

  • Extensies voor gegevensverwerkingData processing extensions
  • Extensies voor bezorgingDelivery extensions
  • Extensies voor het weergeven van gepagineerde rapportenRendering extensions for paginated reports
  • Extensies voor beveiligingSecurity extensions

Zie Extension library (Extensiebibliotheek) voor meer informatie.To learn more, see Extension library.

Volgende stappenNext steps

Get started with the Report Viewer Control (Aan de slag met het besturingselement van de rapportviewer)Get started with the Report Viewer Control
Building Applications Using the Web Service and the .NET Framework (Toepassingen bouwen met behulp van de webservice en .NET Framework)Building Applications Using the Web Service and the .NET Framework
URL-toegangURL Access
ExtensiebibliotheekExtension library
WMI-providerWMI Provider

Nog vragen?More questions? Misschien dat de community van Power BI het antwoord weet.Try asking the Power BI Community