De productcode van uw rapportserver zoekenHow to find your report server product key

Meer informatie over hoe u uw Power BI Report Server-productcode kunt vinden voor het installeren van uw server in een productieomgeving.Learn how you can find your Power BI Report Server product key to install your server in a production environment.

U hebt Power BI Report Server gedownload, en u hebt een SQL Server Enterprise Software Assurance-overeenkomst.You downloaded Power BI Report Server, and you have a SQL Server Enterprise Software Assurance agreement. Of u hebt Power BI Premium aangeschaft.Or, you purchased Power BI Premium. U wilt de server installeren in een productieomgeving, maar u hebt een productcode nodig om dit te kunnen doen.You want to install the server in a production environment, but you need a product key in order to do that. Waar is de productcode?Where is the product key?

De productcode bevindt zich in een van de volgende twee locaties, afhankelijk van wat u hebt aangeschaft.The product key will be in one of two places depending on what you purchased.

U hebt Power BI Premium aangeschaftPurchased Power BI Premium

Als u Power BI Premium hebt aangeschaft, vindt u uw Power BI Report Server-productcode op het tabblad Capaciteitsinstellingen in de Power BI-beheerportal.If you have purchased Power BI Premium, within the Capacity settings tab of the Power BI admin portal, you will have access to your Power BI Report Server product key. Dit is alleen beschikbaar voor hoofdbeheerders of gebruikers die de rol Power BI-servicebeheerder toegewezen hebben gekregen.This will only be available for Global Admins or users assigned the Power BI service administrator role.

Power BI Report Server-sleutel in Premium-instellingen

Als u Power BI Report Server-sleutel selecteert, wordt een dialoogvenster weergeven met uw productcode.Selecting Power BI Report Server key will display a dialog contain your product key. U kunt deze kopiƫren en gebruiken bij de installatie.You can copy it and use it with the installation.

Productcode van Power BI Report Server

U hebt een Software Assurance-overeenkomst aangeschaftPurchased Software Assurance agreement

Als u een SQL Server Enterprise SA-overeenkomst hebt, kunt u uw productcode vinden in het Volume Licensing Service Center.If you have a SQL Server Enterprise SA agreement, you can get your product key from the Volume Licensing Service Center. Zoek bij het nieuwste servicepack naar de meest recente versie van SQL Server.Look under the latest service pack, for the latest version of SQL Server. Als u deze niet ziet, kijkt u bij de RTM-versie van de meest recente versie van SQL Server.If you don't see it there, look under the RTM release of the latest SQL Server version.

Notitie

U moet zoeken in het downloadgedeelte.You need to look under the download section. Niet het gedeelde met productcodes.Not the keys section.

Schermopname van SQL Server Enterprise met het tabblad Downloads en Sleutels met informatie over Power BI-rapportintegratie.Screenshot of SQL Server Enterprise showing Downloads and Keys tab with Power B I Report integration information.

Volgende stappenNext steps

Power BI Report Server installerenInstall Power BI Report Server
Voor Power BI Report Server geoptimaliseerde versie van Power BI Desktop installerenInstall Power BI Desktop optimized for Power BI Report Server
Report Builder downloadenDownload Report Builder
SQL Server Data Tools (SSDT) downloadenDownload SQL Server Data Tools (SSDT)

Hebt u nog vragen?More questions? Misschien dat de Power BI-community het antwoord weetTry asking the Power BI Community