Technische documenten voor Power BIWhitepapers for Power BI

Met technische documenten kunt u Power BI-onderwerpen diepgaander verkennen.Whitepapers allow you to explore Power BI topics at a deeper level. Hier vindt u een lijst met beschikbare technische documenten voor Power BI.Here you can find a list of available whitepapers for Power BI.

Technisch documentWhitepaper BeschrijvingDescription DatumDate
Een Power BI Enterprise-implementatie plannenPlanning a Power BI Enterprise Deployment Dit technisch document bevat een overzicht van de overwegingen voor een goed presterende en veilige implementatie van Power BI in een organisatie.This technical whitepaper outlines considerations for a well-performing and secure organizational Power BI deployment. Juli 2018July 2018
Power BI en gegevensstromenPower BI and Dataflows In dit technisch document worden gegevensstromen gedetailleerd beschreven, en worden de mogelijkheden en initiatieven beschreven achter de functies en functionaliteit van gegevensstromen.This whitepaper describes dataflows in technical detail, and describes the capabilities and initiatives behind dataflow features and functionality. November 2018November 2018
Microsoft Power BI PremiumMicrosoft Power BI Premium Beschrijft Power BI Premium, zowel als het aanvankelijk is als de manier waarop het zich zal ontwikkelen.Describes Power BI Premium, both as it exists when launched and also how it will evolve. Oktober 2017October 2017
Planning en implementatie van Power BI PremiumPower BI Premium Planning and Deployment Het doel van dit document is een leidraad en aanbevolen procedures te geven bij het plannen en implementeren van Premium-capaciteit voor goedgedefinieerde workloads.This paper provides guidance and best practices for planning and deploying Premium capacity for well-defined workloads. Maart 2019March 2019
Plannen van capaciteit voor ingesloten analyses met Power BI PremiumPlan capacity for embedded analytics with Power BI Premium Dit artikel bevat richtlijnen voor de app-ontwikkelaar/ISV voor het bepalen van de meest geschikte capaciteit voor het bedrijf.This paper provides guidance for the app developer/ISV to determine the most appropriate capacity for its business. Oktober 2017October 2017
Richtlijnen voor capaciteitsplanning voor Power BI Report ServerCapacity planning guidance for Power BI Report Server Het doel van dit document is een leidraad te geven bij de capaciteitsplanning voor Power BI Report Server door het delen van de resultaten van talrijke belastingtests die met verschillende workloads op een rapportserver zijn uitgevoerd.This paper aims to offer guidance on capacity planning for Power BI Report Server by sharing results of numerous load test executions of various workloads against a report server. Maart 2018March 2018
BeveiligingSecurity Biedt een gedetailleerde beschrijving van de beveiliging in Power BI.Provides a detailed explanation of security within Power BI. Maart 2019March 2019
Power BI-inhoud distribueren naar externe gastgebruikers met behulp van Azure Active Directory B2BDistribute Power BI content to external guest users using Azure Active Directory B2B Dit document geeft een overzicht van het distribueren van inhoud naar gebruikers buiten de organisatie met behulp van de integratie van AAD B2B (Azure Active Directory Business-to-business).This paper outlines how to distribute content to users outside the organization using the integration of Azure Active Directory Business-to-business (AAD B2B). Maart 2019March 2019
Geavanceerde analyses met Power BIAdvanced Analytics with Power BI Hierin worden de geavanceerde analytische mogelijkheden van Power BI beschreven, waaronder voorspellende analyses, aangepaste visualisaties, R-integratie en expressies voor gegevensanalyse.Describes the advanced analytics capabilities of Power BI, including predictive analytics, custom visualizations, R integration, and data analysis expressions. Februari 2017February 2017
Filteren in twee richtingenBidirectional filtering Hierin wordt het kruislings filteren in twee richtingen in Power BI Desktop uitgelegd (het technische document geldt ook voor SQL Server Analysis Services 2016, beide hebben hetzelfde gedrag).Explains bidirectional cross-filtering in Power BI Desktop (the whitepaper also covers SQL Server Analysis Services 2016, both have the same behavior). Juli 2018July 2018
DirectQuery in SQL Server 2016 Analysis ServicesDirectQuery in SQL Server 2016 Analysis Services DirectQuery is voor SQL Server 2016 opnieuw ontworpen voor sterk verbeterde snelheid en prestaties, maar het is nu wel complexer geworden om te begrijpen en te implementeren.For SQL Server 2016, DirectQuery was redesigned for dramatically improved speed and performance, however, it is also now more complex to understand and implement. Januari 2017January 2017
Power BI en SAP BWPower BI and SAP BW In dit document wordt beschreven hoe SAP-klanten profijt kunnen hebben door Power BI te koppelen aan hun bestaande SAP Business Warehouse (BW)-systemen.This document describes how SAP customers can benefit from connecting Power BI to their existing SAP Business Warehouse (BW) systems. Februari 2018February 2018
Het tabellarische model van BI Semantic beveiligenSecuring the Tabular BI Semantic Model In dit artikel wordt het beveiligingsmodel voor tabellarische BI Semantic en Power BI geïntroduceerd.This paper introduces the security model for tabular BI semantic and Power BI. U leert rollen maken, dynamische beveiliging implementeren, imitatie-instellingen configureren, rollen beheren en een methode kiezen om verbinding te maken met modellen die geschikt is voor uw netwerkbeveiligingscontext.You will learn how to create roles, implement dynamic security, configure impersonation settings, manage roles, and choose a method for connecting to models that works in your network security context. April 2016April 2016
Power BI en AVGPower BI and GDPR Deze koppeling voert u naar de lijst met technische documenten op de Service Trust Portal, waaronder het technische document over Microsoft Power BI en de AVG.This link takes you to the list of whitepapers on the Service Trust Portal, including the Microsoft Power BI GDPR whitepaper. April 2018April 2018

Notitie

Als u graag persoonlijke gegevens wilt bekijken of verwijderen, raadpleegt u de informatie van Microsoft hierover op de site Windows Data Subject Requests for the GDPR (Windows-aanvragen van betrokkenen voor de AVG).If you’re interested in viewing or deleting personal data, please review Microsoft's guidance in the Windows Data Subject Requests for the GDPR site. Als u op zoek bent naar algemene informatie over de AVG, raadpleegt u het AVG-gedeelte van Service Trust Portal.If you’re looking for general information about GDPR, see the GDPR section of the Service Trust portal.

Hebt u nog vragen?More questions? Misschien dat de Power BI-community het antwoord weetTry asking the Power BI Community