Analyserapporten voor uw app weergevenView analytics reports for your app

Hebt u een app gebouwd en deze gedeeld in uw organisatie?Have you built an app and shared it out to your organization? Bent u benieuwd hoeveel collega’s deze dagelijks gebruiken?Are you curious how many of your colleagues are using it on a daily basis?

Maak kennis met het eerste PowerApps-analyserapport dat nu beschikbaar is op web.powerapps.com: het gebruiksrapport voor apps.Introducing the first PowerApps analytics report that is now available from web.powerapps.com; the App usage report.

Het gebruiksrapport voor apps biedt u de mogelijkheid om bij te houden hoeveel gebruikers uw app in de achterliggende 30 dagen gebruikten, opgedeeld per dag, apparaatplatform en locatie.The App usage report gives you the ability to track how many users are using your app over the past 30 days broken down by day, device platform and location.

App-gebruiksrapport

Hoe kan ik de rapporten over mijn app openen?How do I get access to my app's reports?

Alle rapporten zijn beschikbaar voor alle gebruikers met 'Kan bewerken’-machtigingen voor de app. De gebruiker moet echter over een licentie of proeflicentie voor PowerApps-abonnement 2 beschikken om het rapport te kunnen openen.All reports are available to any user with "Can edit" permission to the app, but the user must have a PowerApps Plan 2 or PowerApps Plan 2 trial license in order to access the reports.

Waar kan ik de rapporten voor mijn app vinden?Where do I find my app's reports?

U kunt de rapporten voor uw app bekijken door de volgende stappen te volgen:You can view your app's reports via the following steps:

 1. Ga naar web.powerapps.com.Go to web.powerapps.com.
 2. Selecteer Apps in de linkernavigatiebalkSelect Apps from the left navigation bar

  Linkernavigatiebalk

 3. Selecteer Analyse voor de appSelect Analytics for the app

  Toegangspunt voor analyse

Kan ik de onderliggende gegevens voor mijn rapporten downloaden?Can I download the data behind my reports?

Ja, u kunt een .csv-bestand met de gegevens voor elke grafiek in een rapport downloaden door de volgende stappen te volgen:Yes, you are able to download a .csv file with the data for any chart in a report via the following steps:

 1. Selecteer het beletselteken in de rechterbovenhoek van de grafiekSelect the ellipses in the top right corner of the chart
 2. Selecteer Gegevens exporterenSelect Export data

  Download de grafiekgegevens

Komen er nog andere rapporten?Are there going to be any other reports?

Ja.Yes! We zijn van plan om soortgelijke rapporten met betrekking tot app-prestaties en foutrapportages te maken.In fact we are planning to develop similar reports around app performance and error reporting.

Als u specifieke feedback, vragen of verzoeken hebt, horen we ze graag via ons ideeënforum voor PowerApps.If you have specific feedback, questions, or requests we would love to hear about them on our PowerApps Ideas forum.