Apps ontdekken via AppSourceDiscover apps via AppSource

De apps die u bouwt en publiceert met PowerApps worden ontdekt en gebruikt in Dynamics 365 for Web.The apps you build and publish with PowerApps are discovered and used in Dynamics 365 on the web. Hier worden al uw apps weergegeven: de apps die u hebt gekozen om ze te gebruiken (door ze te openen via een deele-mail of door ze via AppSource te openen) en de apps die beheerders voor u hebben ingericht.It displays all of your apps -- the apps that you've specifically chosen to use (that is, by launching from a share email or opening from AppSource) or that an admin has provisioned for you. Dit omvat al uw apps uit PowerApps, alsmede Dynamics 365-toepassingen van Microsoft.This includes all of your apps from PowerApps, as well as Dynamics 365 applications from Microsoft. U kunt zoeken naar apps en filteren op omgeving en de apps die u het vaakst gebruikt vastmaken aan de bovenkant van de pagina.You can search for apps, filter by environment, and pin the apps you use most frequently to the top of the page.

Apps in Dynamics 365

Microsoft AppSource is nu ingesloten op de Dynamics 365-startpagina en in de algemene navigatie.Microsoft AppSource is now embedded in the Dynamics 365 home page and throughout the common navigation. AppSource bevat nu een priv├ęgalerie met apps die binnen uw bedrijf voor u beschikbaar zijn.It now includes a private gallery of apps available to you within your company. Selecteer Get more apps op de startpagina of in het taakvenster en navigeer naar het tabblad Mijn organisatie om te bekijken welke apps voor u beschikbaar zijn.Select Get more apps from the home page or task pane, and navigate to the My Organization tab to see apps that are available to you.

Apps in Dynamics 365

Apps die zijn gebouwd met PowerApps en die zijn gedeeld met een beveiligde groep of het gehele bedrijf met de machtiging Gebruiker, worden hier weergegeven; op die manier komt uw startpagina niet standaard helemaal vol te staan.Apps built with PowerApps and shared with a security group or the entire company with User permission will appear here, instead of cluttering your home page by default. Wanneer u een app van AppSource ontvangt, wordt deze op de startpagina weergegeven en kan deze eenvoudig worden geopend gedurende de hele ervaring.When you get an app from AppSource, it will then appear on the home page and be easily accessible throughout the experience.

Apps in Dynamics 365