Verbinding maken met SQL Server vanuit PowerAppsConnect to SQL Server from PowerApps

SQL Server-pictogram

Maak in Azure of een on-premises database verbinding met SQL Server, zodat u gegevens daaruit kunt weergeven in PowerApps.Connect to SQL Server, in either Azure or an on-premises database, so that you can display information from it in PowerApps.

VereistenPrerequisites

 • Registreer u voor PowerApps, installeer PowerApps Studio, open de toepassing en meld u aan met dezelfde referenties die u hebt gebruikt om u te registreren.Sign up for PowerApps, install PowerApps Studio, open it, and then sign in by providing the same credentials that you used to sign up.
 • Verzamel de volgende informatie voor een database die ten minste één tabel met een primaire sleutel bevat:Gather the following information for a database that contains at least one table with a primary key:

  • de naam van de databasethe name of the database
  • de naam van de server waarop de database wordt gehostthe name of the server on which the database is hosted
  • een geldige gebruikersnaam en geldig wachtwoord om verbinding te maken met de databasea valid user name and password to connect to the database
  • het type verificatie dat nodig is om verbinding te maken met de databasethe type of authentication needed to connect to the database

   Als u deze informatie niet hebt, vraag er dan naar bij de beheerder van de database die u wilt gebruiken.If you don't have this information, ask the administrator of the database that you want to use.

 • Voor een on-premises database identificeert u een gegevensgateway die met u is gedeeld (of maakt u er een).For an on-premises database, identify a data gateway that was shared with you (or create one).

  Notitie

  Gateways en on-premises verbindingen kunnen alleen worden gemaakt en gebruikt in de standaardomgeving van de gebruiker.Gateways and on-premises connections can only be created and used in the user's default environment.

Automatisch een app genererenGenerate an app automatically

 1. Klik of tik in PowerApps Studio op New in het menu File (aan de linkerkant).In PowerApps Studio, click or tap New on the File menu (along the left edge).

  Optie Nieuw in het menu Bestand

 2. Klik of tik onder Start with your data op de pijl-rechts aan het einde van de rij met connectors.Under Start with your data, click or tap the right arrow at the end of the row of connectors.
 3. Als u al een verbinding hebt met de database die u wilt gebruiken, klikt of tikt u erop en gaat u naar stap 7 in deze procedure.If you already have a connection to the database that you want to use, click or tap it, and then skip to step 7 in this procedure.
 4. Klik of tik op New connection en klik of tik vervolgens op SQL Server.Click or tap New connection, and then click or tap SQL Server.

  SQL Server-verbinding toevoegen

 5. Voer een van de volgende stappen uit:Perform either of these steps:

  • Geef Connect directly (cloud services) op en typ of plak de servernaam, de databasenaam, de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de database die u wilt gebruiken.Specify Connect directly (cloud services), and then type or paste the server name, the database name, the user name, and the password for the database that you want to use.

   Verbinding maken met een database in Azure

  • Geef Connect using on-premises data gateway op, typ of plak de servernaam, de databasenaam, de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de database die u wilt gebruiken en geef het verificatietype en de gateway op.Specify Connect using on-premises data gateway, type or paste the server name, the database name, the user name, and the password for the database that you want to use, and specify the authentication type and the gateway.

   Verbinding maken met een on-premises database

   Notitie

   Als u geen gateway hebt, installeert u er een en klikt of tikt u op Gatewaylijst vernieuwen.If you don't have a gateway, install one, and then click or tap Refresh gateway list.

 6. Klik of tik op Verbinden.Click or tap Connect.
 7. Klik of tik op een optie onder Choose a dataset, klik op of tik op een optie onder Choose a table en klik of tik op Connect.Click or tap an option under Choose a dataset, click or tap an option under Choose a table, and then click or tap Connect.

  PowerApps maakt een app die gegevens op drie schermen weergeeft.PowerApps creates an app that shows data on three screens. U krijgt een voorstel over het soort gegevens dat wordt weergegeven, maar wellicht moet u de gebruikersinterface aan uw behoeften aanpassen.Heuristics suggest what kind of data to show, but you might need to customize the UI to suit your needs.

 8. Pas de app aan met behulp van technieken die vergelijkbaar zijn met de technieken die worden beschreven in Een app maken vanuit Excel, te beginnen met het wijzigen van de app-indeling.Customize the app by using techniques that are similar to those that Create an app from Excel describes, starting with changing the app layout.

Een volledig nieuwe app bouwenBuild an app from scratch

 1. Meld u aan bij powerapps.com met hetzelfde account dat u hebt gebruikt om u te registreren voor PowerApps.Sign in to powerapps.com with the same account that you used to sign up for PowerApps.
 2. Klik of tik in de linkernavigatiebalk op Connections:In the left navigation bar, click or tap Connections:

  Verbindingen beheren

 3. Klik of tik in de rechterbovenhoek op New connection en klik of tik vervolgens op SQL Server.In the upper-right corner, click or tap New connection, and then click or tap SQL Server.
 4. Voer een van de volgende stappen uit:Perform either of these steps:

  • Geef Connect directly (cloud services) op en typ of plak de servernaam, de databasenaam, de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de database die u wilt gebruiken.Specify Connect directly (cloud services), and then type or paste the server name, the database name, the user name, and the password for the database that you want to use.

   Verbinding maken met een database in Azure

  • Geef Connect using on-premises data gateway op, typ of plak de servernaam, de databasenaam, de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de database die u wilt gebruiken en geef het verificatietype en de gateway op.Specify Connect using on-premises data gateway, type or paste the server name, the database name, the user name, and the password for the database that you want to use, and specify the authentication type and the gateway.

   Verbinding maken met een database in Azure

   Notitie

   Als u geen gateway hebt, installeert u er een en klikt of tikt u op het pictogram met de pijl die met de klok mee beweegt om de lijst te vernieuwen.If you don't have a gateway, install one, and then click or tap the clockwise icon to refresh the list.

 5. Klik of tik op Maken om de verbinding te maken.Click or tap Create to create the connection.
 6. Maak een app met behulp van de technieken die vergelijkbaar zijn met de technieken die worden beschreven in Een volledig nieuwe app maken.Create an app by using techniques that are similar to those that Create an app from scratch describes.

Een bestaande app bijwerkenUpdate an existing app

 1. Open in PowerApps Studio de app die u wilt bijwerken.In PowerApps Studio, open the app that you want to update.
 2. Klik of tik op het lint, in het tabblad Weergeven, op Gegevensbronnen.Click or tap Data sources on the View tab of the ribbon.
 3. Klik of tik in het rechterdeelvenster op Gegevensbron toevoegen.In the right-hand pane, click or tap Add a data source.

  Gegevensbron toevoegen

 4. Klik of tik op New connection, klik of tik op SharePoint en klik of tik op Connect.Click or tap New connection, click or tap SQL Server, and then click or tap Connect.
 5. Voer een van de volgende stappen uit:Perform either of these steps:

  • Geef Connect directly (cloud services) op en typ of plak de servernaam, de databasenaam, de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de database die u wilt gebruiken.Specify Connect directly (cloud services), and then type or paste the server name, the database name, the user name, and the password for the database that you want to use.

   Verbinding maken met een database in Azure

  • Geef Connect using on-premises data gateway op, typ of plak de servernaam, de databasenaam, de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de database die u wilt gebruiken en geef het verificatietype en de gateway op.Specify Connect using on-premises data gateway, type or paste the server name, the database name, the user name, and the password for the database that you want to use, and specify the authentication type and the gateway.

   Verbinding maken met een database in Azure

   Notitie

   Als u geen gateway hebt, installeert u er een en klikt of tikt u op het pictogram met de pijl die met de klok mee beweegt om de lijst te vernieuwen.If you don't have a gateway, install one, and then click or tap the circular icon to refresh the list.

 6. Klik of tik op Verbinden.Click or tap Connect.
 7. Onder Choose a dataset klikt of tikt u op een optie.Under Choose a dataset, click or tap an option.
 8. Schakel onder Choose a table een of meer selectievakjes in en klik of tik op Connect.Under Choose a table, select one or more checkboxes, and then click or tap Connect.

Volgende stappenNext steps