Verbinding maken met Excel vanuit PowerAppsConnect to Excel from PowerApps

Excel

Excel is een soort verbinding.Excel is kind of a connection. Excel-gegevens weergeven in uw app:To display Excel data in your app:

  1. Maak de Excel-gegevens op als een tabel.Format the Excel data as a table.
  2. Bewaar het Excel-bestand in een cloudopslagaccount zoals Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive of OneDrive voor Bedrijven.Store the Excel file in a cloud-storage account, such as Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive, and OneDrive for Business.
  3. Koppel het cloudopslagaccount en voeg de Excel-tabel vervolgens toe als een gegevensbron.Connect to the cloud-storage account, and then add the Excel table as a data source.
  4. Geef deze informatie in uw app weer door automatisch een app te genereren of door bijvoorbeeld een besturingselement Galerie toe te voegen en te configureren.Display this information in your app by generating an app automatically or by adding and configuring, for example, a Gallery control.

Note

Wanneer u verbinding hebt gemaakt met de Excel-tabel vanuit PowerApps, wordt de nieuwe kolom _*PowerAppsId_* gemaakt, met een unieke id voor elke rij van de Excel-tabel.Once you connect to your Excel table from PowerApps, PowerApps will create a new column called _*PowerAppsId_*, with a unique ID for each row of your Excel table.

Overzicht van de cloudopslagverbinding toont u hoe u de verbinding kunt toevoegen, hoe u een Excel-tabel als een gegevensbron kunt toevoegen en hoe u de Excel-gegevens in uw app kunt gebruiken.Overview of the cloud-storage connection shows you how to add the connection, add an Excel table as a data source, and use the Excel data in your app.

Raadpleeg het overzicht van verbindingen voor PowerApps voor meer informatie over het verbinden met andere typen gegevens.For information about how to connect to other types of data, see the list of connections for PowerApps.

Bekende beperkingenKnown limitations

Lees deze beperkingen door voor informatie over het delen van Excel-gegevens binnen uw organisatie.For information about how to share Excel data within your organization, review these limitations.