Eigenschappen voor toegankelijkheid in PowerAppsAccessibility properties in PowerApps

OverzichtOverview

Eigenschappen configureren om alternatieve manieren van communicatie mogelijk maken met besturingselementen zodat gebruikers met een visuele handicap ook aan de slag kunnen.Configuration of properties that aid alternative ways of interaction with controls suitable for visually impaired users.

EigenschappenProperties

Tooltip: beschrijvende tekst die wordt weergegeven wanneer de gebruiker een besturingselement aanwijst.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control. Tekst wordt door Aria-labels gebruikt ter ondersteuning van schermlezers.Text is used by Aria labels that aid screen readers.

TabIndex: past de tabbladvolgorde van besturingselementen tijdens runtime aan wanneer.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime.

De waarde is standaard nul, wat betekent dat de tabbladvolgorde standaard is, op basis van de XY-coördinaat van het besturingselement.Default value of zero specifies default tab order, based on control's XY coordinate. Als u een waarde groter dan nul instelt, wordt de volgorde van de tabbladen van het besturingselement aangepast.Setting a value higher than zero will move the control's tab order ahead of all controls with the default values. De TabIndex-waarde 2 voor een besturingselement gaat vóór een besturingselement met de TabIndex-waarde 3 of hoger.A control with TabIndex value of 2 will precede one with TabIndex of 3 or higher when tabbed.

Bij containers met de besturingselementen Formulier en Galerie wordt altijd door alle elementen van de container gebladerd voordat wordt doorgegaan met de besturingselementen buiten de container.Note that containers such as Form and Gallery controls will always tab through all elements of the container before proceeding to controls outside of the container. De tabbladvolgorde van de container komt overeen met die van de laagste TabIndex-waarde van een onderliggend besturingselement.The container's tab order is that of the lowest value TabIndex of a child control.

Als TabIndex op -1 wordt ingesteld, wordt de toegang tot de tab via het besturingselement uitgeschakeld. Afbeeldingen, pictogrammen en vormen zullen ook onzichtbaar zijn voor de schermlezer.Setting TabIndex to -1 will disable tab access to the control; in case of Images, Icons and Shapes, they will also be invisible to the screen reader.