Teksteigenschappen in PowerAppsText properties in PowerApps

Configureer de tekst die wordt weergegeven op een besturingselement, in de knopinfo of als een hint wanneer de gebruiker gegevens typt, en geef andere tekstgerelateerde kenmerken op.Configure the text that appears on a control, in a tooltip, as a hint when the user types data, and specify other text-related characteristics.

TekenopmaakText appearance

Font: de naam van de lettertypefamilie waarin de tekst wordt weergegeven.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight: het gewicht van de tekst in een besturingselement: Bold, Semibold, Normal of Lighter.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Italic: hiermee wordt aangegeven of de tekst in een besturingselement cursief is.Italic – Whether the text in a control is italic.

Size: de tekengrootte van de tekst die in een besturingselement wordt weergegeven.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough: hiermee wordt aangegeven of een streep door de tekst van een besturingselement wordt weergegeven.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

Underline: hiermee wordt aangegeven of onder de tekst in een besturingselement een streep wordt weergegeven.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

TekstplaatsingText placement

Align: de locatie van tekst in verhouding tot het horizontale midden van het besturingselement.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

LineHeight: de afstand tussen bijvoorbeeld regels tekst of items in een lijst.LineHeight – The distance between, for example, lines of text or items in a list.

VerticalAlign: de locatie van de tekst in een besturingselement in verhouding tot het verticale midden van dat besturingselement.VerticalAlign – The location of text on a control in relation to the vertical center of that control.