Delegeerbare gegevensbronnenDelegable data sources

Zoals uitvoerig wordt beschreven in het artikel Delegering, vindt delegering plaats als PowerApps de verwerking van gegevens overdraagt aan de gegevensbron in plaats van gegevens over te brengen naar de app om ze daar lokaal te verwerken.As outlined in detail in the Understand delegation article, delegation is where PowerApps will delegate the processing of data to the data source rather than moving data to the app for processing locally.

Delegering wordt alleen ondersteund voor tabelgegevensbronnen.Delegation is supported for tabular data sources only. Deze lijst vermeldt de verschillende tabelgegevensbronnen en geeft aan of ze ondersteuning bieden voor delegering. Meer details vindt u in de volgende sectie.This list identifies tabular data sources and whether they support delegation, with details in the next section.

  • Common Data Service - JaCommon Data Service - Yes
  • SharePoint - JaSharePoint - Yes
  • SQL Server - JaSQL Server - Yes
  • Dynamics 365 - JaDynamics 365 - Yes
  • Salesforce - JaSalesforce - Yes
  • Dynamics 365 for Operations - Nog nietDynamics 365 for Operations - Not yet
  • Dynamics 365 for Financials - Nog nietDynamics 365 for Financials - Not yet
  • Dynamics NAV - Nog nietDynamics NAV - Not yet
  • Google Sheets - Nog nietGoogle Sheets - Not yet

Er worden regelmatig nieuwe tabelgegevensbronnen met ondersteuning voor delegering toegevoegd.More tabular data sources and delegation support for them are being added continuously.

In dit document vindt u de huidige status van ondersteunde delegering per gegevensbron.This document lists the current state of supported delegation per data source.

VereistenPrerequisites

Lijst met gegevensbronnen en ondersteunde delegeringList of data sources and supported delegation

Deze lijst met gegevensbronnen en delegeerbare functies en predicaten wordt regelmatig bijgewerkt met de actuele status van ondersteuning voor delegering in PowerApps.This list of data sources and delegable functions and predicates will be updated periodically to reflect the current status of delegation support in PowerApps.

Delegeerbare functies op hoogste niveauTop-level delegable functions

  Common Data ServiceCommon Data Service SharePointSharePoint SQL ServerSQL Server Dynamics 365Dynamics 365 SalesforceSalesforce
AverageAverage NeeNo NeeNo JaYes NeeNo NeeNo
FilterFilter JaYes JaYes JaYes JaYes JaYes
LookUpLookUp JaYes JaYes JaYes JaYes JaYes
Max.Max NeeNo NeeNo JaYes NeeNo NeeNo
MinMin NeeNo NeeNo JaYes NeeNo NeeNo
SearchSearch Ja1Yes1 NeeNo JaYes JaYes JaYes
SorterenSort JaYes JaYes JaYes JaYes JaYes
SorterenOpKolommenSortByColumns JaYes JaYes JaYes JaYes JaYes
SumSum NeeNo NeeNo JaYes NeeNo NeeNo

1Alleen voor tekenreeksvelden1For string fields only

Delegeerbare predicaten van Filter en LookUpFilter and LookUp delegable predicates

  Common Data ServiceCommon Data Service SharePointSharePoint SQL ServerSQL Server Dynamics 365Dynamics 365 SalesforceSalesforce
NotNot JaYes NeeNo JaYes JaYes JaYes
IsBlankIsBlank NeeNo NeeNo JaYes JaYes NeeNo
TrimEndsTrimEnds NeeNo NeeNo JaYes NeeNo NeeNo
LenLen NeeNo NeeNo JaYes NeeNo NeeNo
+, -+, - NeeNo NeeNo JaYes NeeNo NeeNo
<, <=, =, <>, >, >=<, <=, =, <>, >, >= JaYes Ja (alleen =)Yes (only =) JaYes JaYes JaYes
And (&&), Or (||), Not (!)And (&&), Or (||), Not (!) Ja2Yes2 Ja (behalve Not(!))Yes (except Not(!)) JaYes JaYes JaYes
inin NeeNo NeeNo JaYes NeeNo JaYes
StartsWithStartsWith NeeNo JaYes NeeNo NeeNo NeeNo

2Alleen voor operatoren.2For operators only. Functie And/Or/Not niet gedelegeerd.And/Or/Not function not delegated.