Een app verwijderen uit PowerAppsDelete an app from PowerApps

In dit artikel wordt beschreven hoe u een app verwijdert uit uw PowerApps-account en uit de accounts van iedereen met wie de app is gedeeld.This article shows you how to delete an app from your PowerApps account and from the accounts of anybody with whom the app was shared.

Een app uit uw account verwijderenDelete an app from your account

 1. Open powerapps.com en klik of tik in de linkernavigatiebalk op Apps.Open powerapps.com, and then click or tap Apps in the left navigation bar.

 2. (optioneel) In de linkerbovenhoek kunt u de lijst met apps filteren, zodat alleen uw eigen apps worden weergegeven, of alleen de apps waaraan u hebt bijgedragen.(optional) Near the upper-left corner, filter the list of apps to show only those apps that you own or only those apps to which you contribute.

  Notitie

  Als de app die u wilt verwijderen niet wordt weergegeven, controleer dan of u zich in de juiste omgeving bevindt.If the app that you want to delete doesn't appear, make sure that you're in the right environment.

 3. Klik of tik aan de rechterkant op het pictogram Details voor de app die u wilt verwijderen.Near the right edge, click or tap the info icon for the app that you want to delete.

 4. Klik of tik in de rechterbovenhoek op het prullenbakpictogram om de app te verwijderen.Near the upper-right corner, click or tap the trash-can icon to delete the app.

  Notitie

  U kunt een app alleen verwijderen als u de machtiging Inzender hebt voor de app.You must have the Contributor permission for an app before you can delete it.

 5. Klik of tik in het dialoogvenster dat verschijnt op Uit de cloud verwijderen.In the dialog box that appears, click or tap Delete from cloud.

  Belangrijk

  Met deze actie wordt deze app niet alleen permanent verwijderd uit uw account, maar ook uit de accounts van alle gebruikers met wie deze app is gedeeld.This action will permanently delete this app not only from your account but also from the accounts of all users with whom this app was shared.

Meer bronnenMore resources

Een app delenShare an app
Naam en tegel van app wijzigenChange app name and tile
Een vorige versie van een app herstellenRestore an app to a previous version