De functie Char in PowerAppsChar function in PowerApps

Hiermee wordt een tekencode naar een tekenreeks vertaald.Translates a character code into a string.

BeschrijvingDescription

De functie Char retourneert een tekenreeks met het juiste ASCII-teken voor uw platform.The Char function returns a string that contains the appropriate ASCII character for your platform.

SyntaxisSyntax

Char( CharacterCode )Char( CharacterCode )

  • CharacterCode - vereist.CharacterCode - Required. ASCII-tekencode om te vertalen.ASCII character code to translate.

VoorbeeldenExamples

FormuleFormula BeschrijvingDescription ResultaatResult
Char( 65 )Char( 65 ) Retourneert het teken dat overeenkomt met de ASCII-code 65.Returns the character that corresponds to ASCII code 65. AA
Char( 105 )Char( 105 ) Retourneert het teken dat overeenkomt met de ASCII-code 105.Returns the character that corresponds to ASCII code 105. ii
Char( 35 )Char( 35 ) Retourneert het teken dat overeenkomt met de ASCII-code 35.Returns the character that corresponds to ASCII code 35. #