De functie Defaults in PowerAppsDefaults function in PowerApps

Retourneert de standaardwaarden voor een gegevensbron.Returns the default values for a data source.

BeschrijvingDescription

Gebruik de functie Defaults om een formulier voor gegevensinvoer vooraf in te vullen, waardoor het gemakkelijker in te vullen is.Use the Defaults function to pre-populate a data entry form, making it easier to fill.

Deze functie retourneert een record die de standaardwaarden voor de gegevensbron bevat.This function returns a record that contains the default values for the data source. Als een kolom binnen de gegevensbron geen standaardwaarde bevat, is er geen eigenschap aanwezig.If a column within the data source doesn't have a default value, that property won't be present.

Gegevensbronnen variëren in de hoeveelheid standaardinformatie die ze leveren en soms leveren ze deze informatie helemaal niet.Data sources vary in how much default information they provide, including not providing any at all. Wanneer u werkt met een verzameling of een andere gegevensbron die geen ondersteuning voor standaardwaarden biedt, retourneert de functie Defaults een lege record.When you work with a collection or another data source that doesn't support default values, the Defaults function will return an empty record.

U kunt de functie Defaults combineren met de functie Patch om een record te maken.You can combine the Defaults function with the Patch function to create a record.

SyntaxisSyntax

Defaults( DataSource )Defaults( DataSource )

  • DataSource - vereist.DataSource – Required. De gegevensbron waarvoor u standaardwaarden wilt ophalen.The data source for which you want default values.

VoorbeeldenExamples

FormuleFormula BeschrijvingDescription ResultaatResult
Defaults( Scores )Defaults( Scores ) Retourneert de standaardwaarden voor de gegevensbron Scores.Returns the default values for the Scores data source. {Score: 0}{ Score: 0 }