De functie Find in PowerAppsFind function in PowerApps

Hiermee zoekt u een tekenreeks met tekst, als deze bestaat, binnen een andere tekenreeks.Finds a string of text, if it exists, within another string.

BeschrijvingDescription

De functie Find zoekt naar een tekenreeks binnen een andere tekenreeks en is hoofdlettergevoelig.The Find function looks for a string within another string and is case sensitive. Als u het hoofdlettergebruik wilt negeren, gebruikt u eerst de functie Lower voor de argumenten.To ignore case, first use the Lower function on the arguments.

Find retourneert de beginpositie van de gevonden tekenreeks.Find returns the starting position of the string that was found. Het eerste teken van de tekenreeks is positie 1.Position 1 is the first character of the string. Find retourneert leeg als de tekenreeks waarin u zoekt niet de tekenreeks bevat die u zoekt.Find returns blank if the string in which you're searching doesn't contain the string for which you're searching.

SyntaxisSyntax

Find( FindString, WithinString [, StartingPosition ] )Find( FindString, WithinString [, StartingPosition ] )

  • FindString - vereist.FindString - Required. De tekenreeks die moet worden gevonden.The string to find.
  • WithinString - vereist.WithinString - Required. De tekenreeks waarin moet worden gezocht.The string to search within.
  • StartingPosition - optioneel.StartingPosition - Optional. De beginpositie vanaf waar moet worden gezocht.The starting position to start searching. Het eerste teken is positie 1.Position 1 is the first character.