De functie HashTags in PowerAppsHashTags function in PowerApps

Pakt de hashtags (#strings) van een tekenreeks uit.Extracts the hashtags (#strings) from a string of text.

BeschrijvingDescription

De functie HashTags scant een tekenreeks op hashtags.The HashTags function scans a string for hashtags. Hashtags beginnen met een hekje (#), dat wordt gevolgd door een willekeurige combinatie van:Hashtags start with a pound character (#), which is followed by any combination of:

 • hoofdletters en kleine lettersuppercase and lowercase letters
 • cijfersnumerals
 • onderstrepingstekensunderscores
 • valutasymbolen (zoals $)currency symbols (such as $)

HashTags retourneren een tabel met één kolom die de hashtags in de tekenreeks bevat.HashTags returns a one-column table that contains the hashtags in the string. Als de tekenreeks geen hashtags bevat, retourneert de functie een tabel met één kolom die leeg is.If the string contains no hashtags, the function returns a one-column table that's empty.

SyntaxisSyntax

HashTags( tekenreeks )HashTags( String )

 • String - vereist.String - Required. Tekenreeks die moet worden gescand op hashtags.String to scan for hashtags.

VoorbeeldenExamples

Stap voor stapStep by step

 1. Voeg een besturingselement Tekstinvoer toe, geef dit de naam Tweet en typ de volgende zin erin:Add a Text input control, name it Tweet, and type this sentence into it:

  Deze #app is #GEWELDIG en kan #123teLLen of #123abc bevatten, maar niet #1-23 of #$\*(#@")This #app is #AMAZING and can #coUnt123 or #123abc but not #1-23 or #$\*(#@")

 2. Voeg een verticale aangepaste galerie toe en stel de eigenschap Items ervan in op deze functie:Add a vertical custom gallery, and set its Items property to this function:

  HashTags(Tweet.Text)HashTags(Tweet.Text)

 3. Voeg een besturingselement Label toe aan de galeriesjabloon.Add a Label control to the gallery template.

  In de galerie worden deze hashtags weergegeven:The gallery shows these hashtags:

  • #app#app
  • #GEWELDIG#AMAZING
  • #123teLLen#coUnt123
  • #123abc#123abc
  • #1#1