De functie Mod in PowerAppsMod function in PowerApps

Retourneert de rest van een deling.Returns the remainder of a division.

BeschrijvingDescription

De functie Mod retourneert het restgetal nadat een deeltal is gedeeld door een deler.The Mod function returns the remainder after a number is divided by a divisor.

Het resultaat heeft hetzelfde teken als de deler.The result has the same sign as the divisor.

SyntaxisSyntax

Mod( Number, Divisor )Mod( Number, Divisor )

  • Getal - vereist.Number - Required. Het te delen getal.Number to divide.
  • Divisor - vereist.Divisor - Required. Het getal waardoor moet worden gedeeld.Number to divide by.