De functie Rand in PowerAppsRand function in PowerApps

Retourneert een pseudo-willekeurig getal.Returns a pseudo-random number.

BeschrijvingDescription

De functie Rand retourneert een pseudo-willekeurig getal dat groter is dan of gelijk is aan 0, maar kleiner is dan 1.The Rand function returns a pseudo-random number that's greater than or equal to 0 but less than 1.

SyntaxisSyntax

Rand()Rand()