De functie Refresh in PowerAppsRefresh function in PowerApps

Hiermee vernieuwt u de records van een gegevensbron.Refreshes the records of a data source.

BeschrijvingDescription

De functie Refresh haalt een nieuwe kopie van een gegevensbron op.The Refresh function retrieves a fresh copy of a data source. U ziet dan wijzigingen die andere gebruikers hebben aangebracht.You'll see changes that other users made.

Refresh heeft geen retourwaarde en u kunt deze functie alleen gebruiken in gedragsformules.Refresh has no return value, and you can use it only in behavior formulas.

SyntaxisSyntax

Refresh( DataSource )Refresh( DataSource )

  • DataSource - vereist.DataSource – Required. De gegevensbron die u wilt vernieuwen.The data source that you want to refresh.

VoorbeeldExample

In dit voorbeeld vernieuwt u de gegevensbron met de naam IJs die begint met deze gegevens:In this example, you'll refresh the data source named IceCream, which starts with this data:

Een gebruiker op een ander apparaat wijzigt Aantal in de record Aardbeien in 400.A user on another device changes the Quantity in the Strawberry record to 400. U ziet deze wijziging pas nadat u deze formule hebt uitgevoerd:You won't see this change until this formula executes:

Refresh( IJs )Refresh( IceCream )

Nadat de formule is uitgevoerd, wordt in galerieën die zijn gebonden aan de gegevensbron IJs de bijgewerkte waarde voor Aardbeien weergegeven:After that formula executes, galleries that are bound to the IceCream data source will show the updated value for Strawberry: