De functies Replace en Substitute in PowerAppsReplace and Substitute functions in PowerApps

Een deel van een tekenreeks vervangen door een andere tekenreeks.Replace a portion of a string of text with another string.

BeschrijvingDescription

De functie Replace identificeert de tekst die moet worden vervangen aan de hand van een beginpositie en lengte.The Replace function identifies the text to replace by starting position and length.

De functie Substitute identificeert de tekst die moet worden vervangen door een tekenreeks te zoeken.The Substitute function identifies the text to replace by matching a string. Als meer dan één overeenkomst wordt gevonden, kunt u bepalen welke wordt vervangen.If more than one match is found, you can control which one is replaced.

Als u één tekenreeks doorgeeft, is de geretourneerde waarde de gewijzigde tekenreeks.If you pass a single string, the return value is the modified string. Als u een tabel met één kolom doorgeeft die tekenreeksen bevat, is de geretourneerde waarde een tabel met één kolom met gewijzigde tekenreeksen.If you pass a single-column table that contains strings, the return value is a single-column table of modified strings. Als u een tabel met meerdere kolommen hebt, kunt u deze omvormen tot een tabel met één kolom, zoals wordt beschreven in werken met tabellen.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

SyntaxisSyntax

Replace( String, StartingPosition, NumberOfCharacters, NewString )Replace( String, StartingPosition, NumberOfCharacters, NewString )

 • String - vereist.String - Required. De tekenreeks die moet worden vervangen.The string to operate on.
 • StartingPosition - vereist.StartingPosition - Required. De tekenpositie waarop de vervanging moet beginnen.Character position to start the replacement. Het eerste teken van String bevindt zich op positie 1.The first character of String is at position 1.
 • NumberOfCharacters - vereist.NumberOfCharacters - Required. Het aantal tekens dat moet worden vervangen in String.The number of characters to replace in String.
 • NewString - vereist.NewString - Required. De vervangende tekenreeks.The replacement string. Het aantal tekens in dit argument kan verschillen van het argument NumberOfCharacters.The number of characters in this argument can differ from the NumberOfCharacters argument.

Substitute( String, OldString, NewString [, InstanceNumber ] )Substitute( String, OldString, NewString [, InstanceNumber ] )

 • String - vereist.String - Required. De tekenreeks die moet worden vervangen.The string to operate on.
 • OldString - vereist.OldString - Required. De tekenreeks die u wilt vervangen.The string to replace.
 • NewString - vereist.NewString - Required. De vervangende tekenreeks.The replacement string. OldString en NewString kunnen verschillende lengtes hebben.OldString and NewString can have different lengths.
 • InstanceNumber - optioneel.InstanceNumber - Optional. Standaard wordt het eerste exemplaar van OldString vervangen.By default, the first instance of OldString is replaced. Als String meer dan één exemplaar bevat, kunt u opgeven welk exemplaar moet worden vervangen.If String contains more than one instance, you can specify which instance to replace.

Replace( SingleColumnTable, StartingPosition, NumberOfCharacters, NewString )Replace( SingleColumnTable, StartingPosition, NumberOfCharacters, NewString )

 • TabelMetEénKolom - vereist.SingleColumnTable - Required. Een tabel met één kolom die tekenreeksen bevat die moeten worden vervangen.A single-column table of strings to operate on.
 • StartingPosition - vereist.StartingPosition - Required. De tekenpositie waarop de vervanging moet beginnen.Character position to start the replacement. Het eerste teken van elke tekenreeks in de tabel bevindt zich op positie 1.The first character of each string in the table is at position 1.
 • NumberOfCharacters - vereist.NumberOfCharacters - Required. Het aantal tekens dat moet worden vervangen in elke tekenreeks.The number of characters to replace in each string.
 • NewString - vereist.NewString - Required. De vervangende tekenreeks.The replacement string. Het aantal tekens in dit argument kan verschillen van het argument NumberOfCharacters.The number of characters in this argument can differ from the NumberOfCharacters argument.

Substitute( SingleColumnTable, OldString, NewString [, InstanceNumber ] )Substitute( SingleColumnTable, OldString, NewString [, InstanceNumber ] )

 • TabelMetEénKolom - vereist.SingleColumnTable - Required. Een tabel met één kolom die tekenreeksen bevat die moeten worden vervangen.A single-column table of strings to operate on.
 • OldString - vereist.OldString - Required. De tekenreeks die u wilt vervangen.The string to replace.
 • NewString - vereist.NewString - Required. De vervangende tekenreeks.The replacement string. OldString en NewString kunnen verschillende lengtes hebben.OldString and NewString can have different lengths.
 • InstanceNumber - optioneel.InstanceNumber - Optional. Standaard wordt het eerste exemplaar van OldString vervangen.By default, the first instance of OldString is replaced. Als de tabel meer dan één exemplaar bevat, kunt u opgeven welk exemplaar moet worden vervangen.If the table contains more than one instance, you can specify which instance to replace.