De functie Shuffle in PowerAppsShuffle function in PowerApps

Hiermee worden de records in een tabel in willekeurige volgorde geplaatst.Randomly reorders the records of a table.

BeschrijvingDescription

De functie Shuffle wijzigt de volgorde van de records in een tabel.The Shuffle function reorders the records of a table.

Shuffle retourneert een tabel met dezelfde kolommen en hetzelfde aantal rijen als het argument.Shuffle returns a table that has the same columns and number of rows as the argument.

SyntaxisSyntax

Shuffle( Table )Shuffle( Table )

  • Tabel - vereist.Table - Required. Tabel waarvan u de volgorde wilt wijzigen.Table to shuffle.

VoorbeeldExample

Als u informatie over speelkaarten hebt opgeslagen in een verzameling genaamd Kaarten, retourneert deze formule een kopie van die verzameling in willekeurige volgorde.If you stored details about playing cards in a collection named Deck, this formula would return a copy of that collection that has been randomly shuffled.

Shuffle(Kaarten)Shuffle(Deck)