Power Apps-patronen

Met Microsoft Power Platform kunt u eenvoudig apps maken die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie. Hoewel uw behoeften misschien uniek zijn, zien we enkele veelvoorkomende patronen bij apps die organisaties doorgaans maken om aan hun meest urgente behoeften te voldoen.

Verschillende scenario's, in verschillende bedrijfstakken, gebruiken vaak dezelfde basispatronen. Zo hebben bijvoorbeeld een app voor het uitvoeren van vliegtuiginspecties, een situationele bewustzijnsapp voor ziekenhuizen en een app voor het bijhouden van de leesniveaus van kinderen allemaal een vergelijkbare structuur, hoewel ze heel verschillende doelen en doelgroepen hebben.

In deze reeks artikelen hebben we enkele van de toepassingen geĆÆdentificeerd die we hebben gezien voor Microsoft Power Platform en de patronen die succesvolle makers hebben gebruikt om deze oplossingen tot leven te brengen. Elk artikel bevat koppelingen naar echte klantverhalen met best practices voor het structureren van gegevens met behulp van de elementen van Microsoft Power Platform en integratie in het algemene bedrijf.

Zoek in de onderstaande lijst naar een scenario dat lijkt op wat u nodig hebt en selecteer vervolgens het patroon voor meer informatie.

Wij zullen in de loop van de tijd patronen blijven toevoegen.

Goedkeuringen

Verwerf goedkeuring uit een of meer bronnen Illustratie van het goedkeuringspatroon met stappen voor aanvragen, beoordelen en reageren.

Gebruiksvoorbeelden:

 • Geautomatiseerde toekenning van machtigingen
 • Reisaanvraag van medewerker
 • Overwerkaanvraag
 • Indiening van urenstaat

Activabeheer

Voorraad of andere activa beheren Illustratie van het patroon voor activabeheer met stappen voor zoeken, reserveren en beheren.

Gebruiksvoorbeelden:

 • Uitchecken van activa
 • Uitrol van activa
 • Voorraadbeheer
 • Leveringsorderbeheer

Berekening/transformatie

Gegevens berekenen of transformeren Illustratie van het rekenpatroon met invoer-, reken- en uitvoerstappen.

Gebruiksvoorbeelden

 • Kostenschatting
 • Beslissingsondersteuning
 • App voor veldtechnici
 • Een werkorder of schatting genereren
 • Projectschatting
 • Tracering van digitale waarde
 • Tracering van maandelijkse verkoopdoelen
 • Vertaling van veel voorkomende zinnen

Communicatie/aankondiging

Nieuws of informatie voor werknemers of klanten publiceren Illustratie van het communicatiepatroon met stappen voor opstellen, publiceren en consumeren.

Gebruiksvoorbeelden

 • Aankondigingsviewer
 • Bedrijfsbrede communicatie
 • Beheer van ondernemingsnieuws
 • Trainingscatalogus
 • Productcatalogus

Inspectie/controle

Gestandaardiseerde vragenlijsten opstellen die moeten worden ingevuld en op basis waarvan moet worden gehandeld Illustratie van het inspectiepatroon met stappen voor vastleggen, samenvoegen en beslissen/handelen/rapporteren.

Gebruiksvoorbeelden

 • Verzameling van klantgegevens
 • Dagelijkse inspectie op de werkplek
 • Incidentrapportage
 • Op IoT gebaseerde monitoring
 • Controlelijst voor kwaliteitscontrole
 • Veiligheids- en nalevingscontrole
 • Winkelcontrole
 • Voorraden bijhouden

Projectbeheer

Een project volgen van aanvang tot voltooiing Illustratie van het patroon voor projectbeheer met stappen voor plannen, volgen en beoordelen.

Gebruiksvoorbeelden:

 • Projectbeheer

Gebeurtenisbeheer

Registratie, planning of uitvoering van een evenement beheren

Gebruiksvoorbeelden:

 • Aanwezigheid
 • BiografieĆ«n van deelnemers
 • Registratie
 • Sessieplanning

Levenscyclus- of workflowbeheer

Een record door een goed gedefinieerd proces volgen en leiden

Gebruiksvoorbeelden:

 • Functie voor het bijhouden van de levenscyclus van contracten
 • Doorsturen van e-mail
 • Onboarding van medewerkers
 • Promotie-evaluatie van medewerkers
 • Proces voor onkostendeclaratie
 • Aanvraagbeheer
 • Servicedesktickets

Planning

Resources toewijzen op basis van de beschikbaarheid volgens de kalender

Gebruiksvoorbeelden:

 • Een vergaderruimte boeken
 • Een beschikbare verkoopmedewerker zoeken
 • Een tool reserveren
 • Kamers zoeken waar medewerkers gebruik van kunnen maken
 • Klantafspraak plannen
 • Ploegleden inplannen
 • Voertuigen boeken