Apps beherenManaging apps

Apps delen met collega's en anderen, en bepalen welke versie van een app wordt gebruikt en gedeeld.Share apps with colleagues and others, and control which version of an app is used and shared. Werken met containers voor apps, verbindingen en andere resources.Work with containers for apps, connections, and other resources.