Inleiding tot het beheercentrum voor PowerAppsIntroduction to the admin center for PowerApps

Overzicht

In het beheercentrum kunt u:In the admin center, you can:

  • Gebruikers, machtigingen en rollen in omgevingen beheren.Manage users, permissions and roles in environments. (PowerApps P2-abonnement vereist)(PowerApps P2 plan required)
  • Beleid ter preventie van gegevensverlies beheren, waarmee wordt bepaald hoe zakelijke gegevens worden gedeeld met services in PowerApps.Manage data loss prevention policies, which control how business data is shared with services in PowerApps. (PowerApps P2-abonnement of globale beheerdersmachtigingen voor Office 365 vereist)(PowerApps P2 plan or Office 365 Global administrator permissions required)

Wijzigingen die u in het beheercentrum aanbrengt, zijn onmiddellijk beschikbaar voor gebruikers binnen de organisatie.Any changes that you make in the admin center are immediately available to users within the organization.