Limieten en configuratie in Microsoft PowerAppsLimits and configuration in Microsoft PowerApps

Dit onderwerp bevat informatie over de huidige limieten en configuratiegegevens voor PowerApps.This topic contains information about the current limits and configuration details for PowerApps.

AanvragenRequests

Deze limieten gelden voor elke uitgaande aanvraag:These limits apply to each single outgoing request:

NaamName LimietLimit
Time-outTimeout 180 seconden180 Seconds
Nieuwe pogingenRetry attempts 44

Opmerking: de waarde van nieuwe pogingen kan variëren.NOTE: The retry value may vary. Bij bepaalde fouten is het niet logisch om het opnieuw te proberen.For certain error conditions, it doesn't make sense to retry.

IP-adressenIP addresses

Voor aan vragen van PowerApps wordt gebruikgemaakt van IP-adressen die afhankelijk zijn van de regio van de omgeving waarin de app zich bevindt.Requests from PowerApps use IP addresses that depend on the region of the environment that the app is in. Er worden geen volledig gekwalificeerde domeinnamen gepubliceerd voor PowerApps-scenario's.We don't publish fully qualified domain names available for PowerApps scenarios.

Aanroepen die worden gedaan vanaf een API die is verbonden via een app (bijvoorbeeld de SQL-API of de SharePoint-API), zijn afkomstig van het IP-adres dat verderop in dit onderwerp wordt beschreven.Calls made from an API connected through an app (for example, the SQL API or the SharePoint API) come from the IP address specified later in this topic.

U moet deze adressen gebruiken als u bijvoorbeeld IP-adressen op de goedgekeurde lijst moet plaatsen voor uw Azure SQL-database.You should use these addresses if, for example, you must whitelist IP addresses for an Azure SQL database.

RegioRegion Uitgaande IPOutbound IP
AziëAsia 52.163.91.227, 52.163.89.40, 52.163.89.65, 52.163.95.29, 13.75.89.9, 13.75.91.198, 13.75.92.202, 13.75.92.12452.163.91.227, 52.163.89.40, 52.163.89.65, 52.163.95.29, 13.75.89.9, 13.75.91.198, 13.75.92.202, 13.75.92.124
AustraliëAustralia 13.77.7.172, 13.70.191.49, 13.70.189.7, 13.70.187.251, 13.70.82.210, 13.73.203.158, 13.73.207.42, 13.73.205.3513.77.7.172, 13.70.191.49, 13.70.189.7, 13.70.187.251, 13.70.82.210, 13.73.203.158, 13.73.207.42, 13.73.205.35
CanadaCanada 52.233.30.222, 52.233.30.148, 52.233.30.199, 52.233.29.254, 52.232.130.205, 52.229.126.118, 52.229.126.28, 52.229.123.5652.233.30.222, 52.233.30.148, 52.233.30.199, 52.233.29.254, 52.232.130.205, 52.229.126.118, 52.229.126.28, 52.229.123.56
EuropaEurope 52.166.241.149, 52.166.244.232, 52.166.245.173, 52.166.243.169, 40.69.45.126, 40.69.45.11, 40.69.45.93, 40.69.42.25452.166.241.149, 52.166.244.232, 52.166.245.173, 52.166.243.169, 40.69.45.126, 40.69.45.11, 40.69.45.93, 40.69.42.254
IndiaIndia 52.172.54.172, 52.172.55.107, 52.172.55.84, 52.172.51.70, 52.172.158.185, 52.172.159.100, 52.172.158.2, 52.172.155.24552.172.54.172, 52.172.55.107, 52.172.55.84, 52.172.51.70, 52.172.158.185, 52.172.159.100, 52.172.158.2, 52.172.155.245
JapanJapan 104.214.137.186, 104.214.139.29, 104.214.140.23, 104.214.138.174, 13.78.85.193, 13.78.84.73, 13.78.85.200, 13.78.86.229104.214.137.186, 104.214.139.29, 104.214.140.23, 104.214.138.174, 13.78.85.193, 13.78.84.73, 13.78.85.200, 13.78.86.229
Verenigde StatenUnited States 104.43.232.28, 104.43.232.242, 104.43.235.249, 104.43.234.211, 52.160.93.247, 52.160.91.66, 52.160.92.131, 52.160.95.100, 40.117.101.91, 40.117.98.246, 40.117.101.120, 40.117.100.191104.43.232.28, 104.43.232.242, 104.43.235.249, 104.43.234.211, 52.160.93.247, 52.160.91.66, 52.160.92.131, 52.160.95.100, 40.117.101.91, 40.117.98.246, 40.117.101.120, 40.117.100.191
Verenigde Staten (vroege toegang)United States (Early Access) 52.161.26.191, 52.161.27.42, 52.161.29.40, 52.161.26.33, 13.66.213.240, 13.66.214.51, 13.66.210.166, 13.66.213.2952.161.26.191, 52.161.27.42, 52.161.29.40, 52.161.26.33, 13.66.213.240, 13.66.214.51, 13.66.210.166, 13.66.213.29

Vereiste servicesRequired services

Deze lijst bevat alle services die PowerApps Studio aanspreekt en hun gebruik.This list identifies all services to which PowerApps Studio talks and their usages. Uw netwerk mag deze services niet blokkeren.Your network must not block these services.

Domein(en)Domain(s) ProtocollenProtocols GebruiktUses
management.azure.commanagement.azure.com httpshttps RPRP
msmanaged-na.azure-apim.netmsmanaged-na.azure-apim.net httpshttps Runtime van connectors/API'sRuntime of Connectors/Apis
login.microsoft.comlogin.microsoft.com
login.windows.netlogin.windows.net
login.microsoftonline.comlogin.microsoftonline.com
secure.aadcdn.microsoftonline-p.comsecure.aadcdn.microsoftonline-p.com
httpshttps ADALADAL
graph.microsoft.comgraph.microsoft.com
graph.windows.netgraph.windows.net
httpshttps Azure Graph - Voor het ophalen van gebruikersgegevens (zoals een profielfoto)Azure Graph - For getting user info (e.g. profile photo)
gallery.azure.comgallery.azure.com httpshttps Voorbeeld- en sjabloon-appsSample and Template apps
.azure-apim.net.azure-apim.net httpshttps API-hubs - Verschillende subdomeinen voor elke landinstellingApi Hubs - Different sub-domains for each locale
.powerapps.com.powerapps.com httpshttps WebAuth + PortalWebAuth + Portal
.azureedge.net.azureedge.net httpshttps WebAuthWebAuth
.blob.core.windows.net.blob.core.windows.net httpshttps Blob-opslagBlob storage
vortex.data.microsoft.comvortex.data.microsoft.com httpshttps TelemetrieTelemetry