Canvas-app-verbindingen beheren in Power Apps

Via powerapps.com maakt u een verbinding met één of meer gegevensbronnen, verwijdert u een verbinding of werkt u de referenties bij.

U kunt met uw canvas-app verbinding maken met SharePoint, SQL Server, Office 365, OneDrive voor Bedrijven, Salesforce, Excel en nog vele andere gegevensbronnen.

De volgende stap na het lezen van dit artikel is het bekijken en beheren van de gegevensbron in uw app, zoals in deze voorbeelden:

 • Verbinding maken met OneDrive voor Bedrijven en gegevens in een Excel-werkmap beheren in uw app.
 • Een lijst bijwerken op een SharePoint-site.
 • Verbinding maken met SQL Server en een tabel bijwerken vanuit uw app.
 • E-mail verzenden in Office 365.
 • Een tweet verzenden.
 • Verbinding maken met Twilio en een sms-bericht verzenden vanuit uw app.

Vereisten

 1. Meld u aan voor Power Apps.
 2. Meld u aan bij make.powerapps.com met dezelfde referenties die u hebt gebruikt om u te registreren.

Achtergrondinformatie over gegevensverbindingen

Voor de meeste Power Apps-apps wordt externe informatie gebruikt (ook wel gegevensbronnen genoemd) die is opgeslagen in cloudservices. Een veel voorkomend voorbeeld is bijvoorbeeld een tabel in een Excel-bestand die is opgeslagen in OneDrive voor Bedrijven. Apps kunnen toegang tot deze gegevensbronnen verkrijgen via verbindingen.

De meest voorkomende gegevensbron is een tabel, die u kunt gebruiken om informatie op te halen en op te slaan. U kunt verbindingen met gegevensbronnen gebruiken om gegevens te lezen en schrijven in Microsoft Excel-werkmappen, SharePoint-lijsten, SQL-tabellen en nog veel meer. U kunt de gegevens vervolgens opslaan in cloudservices zoals OneDrive voor Bedrijven, DropBox, SQL Server, enzovoort.

Er zijn ook andere soorten gegevensbronnen die geen tabellen zijn, zoals e-mails, agenda's, Twitter en meldingen.

Met de besturingselementen Galerie, Formulier weergeven en Formulier bewerken kunt u eenvoudig een app maken die gegevens leest uit en schrijft naar een gegevensbron. Lees het artikel Gegevensformulieren begrijpen om aan de slag te gaan.

Naast het maken en beheren van verbindingen op powerapps.com, kunt u ook verbindingen maken bij het uitvoeren van de volgende taken:

Notitie

Als u in plaats daarvan Power Apps Studio wilt gebruiken, opent u het menu Bestand en klikt of tikt u op Verbindingen. powerapps.com wordt dan geopend zodat u hier verbindingen kunt maken en beheren.

Een nieuwe verbinding maken

 1. Als u dit nog niet hebt gedaan, meld u zich aan op make.powerapps.com.

 2. Breid in de linkernavigatiedeelvenster Gegevens uit en selecteer Verbindingen.

  Verbindingen beheren

 3. Selecteer Nieuwe verbinding.

  Verbindingen toevoegen

 4. Selecteer een connector in de lijst die wordt weergegeven en volg de instructies.

  Verbindingen toevoegen

 5. Selecteer de knop Maken.

  Verbindingen toevoegen

 6. Volg de aanwijzingen. Voor sommige connectors moet u referenties of een bepaalde set gegevens opgeven, of andere stappen uitvoeren. Bij andere, zoals Microsoft Translator hoeft dat niet.

  Voor bijvoorbeeld de volgende connectors zijn aanvullende gegevens vereist voordat u ze kunt gebruiken.

De nieuwe connector wordt weergegeven onder Verbindingen en u kunt deze toevoegen aan een app.

Een verbinding bijwerken of verwijderen

Zoek in de lijst met verbindingen de verbinding die u wilt bijwerken of verwijderen en selecteer daarna het beletselteken (...) naast de verbinding.

Verbinding bijwerken

 • Als u de referenties van een verbinding wilt bijwerken, selecteert u het sleutelpictogram geeft u de referenties voor die verbinding op.
 • Als u de verbinding wilt verwijderen, selecteert u Verwijderen.
 • Selecteer het informatiepictogram om de verbindingsdetails te zien.