Een canvas-app maken met van een SharePoint-lijst

In dit onderwerp gebruikt u Power Apps om een canvas-app te maken op basis van items in een SharePoint-lijst. U kunt de app maken in Power Apps of SharePoint Online. U kunt in Power Apps de app maken op basis van een lijst in een on-premises SharePoint-site als u verbinding maakt met de site via een gegevensgateway.

De app die u maakt bevat drie schermen:

 • In het scherm voor bladeren kunt u door alle items in de lijst bladeren.
 • In het scherm met details kunt u alle informatie over een enkel item in de lijst weergeven.
 • In het scherm voor bewerken kunt u een item maken of informatie bijwerken over een bestaand item.

U kunt de concepten en technieken in dit onderwerp toepassen op elke lijst in SharePoint. U kunt, wanneer u de stappen nauwkeurig volgt:

 1. op een SharePoint Online-site een lijst maken met de naam SimpleApp;
 2. in een kolom met de naam Titel vermeldingen maken voor Vanille, Chocolade en Aardbeien.

De beginselen van het genereren van een app worden niet gewijzigd, zelfs als u een lijst maakt die veel complexer is, met veel kolommen van verschillende typen, zoals tekst, datums, getallen en valuta.

Belangrijk

Power Apps biedt geen ondersteuning voor alle soorten SharePoint-gegevens. Zie Bekende problemen voor meer informatie.

Bekijk deze video voor meer informatie over het maken van een canvas-app vanuit een lijst:

Een app maken in Power Apps

 1. Meld u aan bij Power Apps.

 2. Selecteer onder Beginnen met gegevens de optie SharePoint.

  SharePoint selecteren onder 'Beginnen met gegevens'.

 3. Selecteer, terwijl u de optie Rechtstreeks verbinding maken hebt geselecteerd, het item Maken.

  SharePoint-verbinding maken.

 4. Typ of plak onder Verbinding maken met een SharePoint-site de URL voor uw SharePoint Online-site en selecteer vervolgens Start.

  Voeg alleen de URL van de site toe (niet de naam van de lijst), zoals in dit voorbeeld:
  https://microsoft.sharepoint.com/teams/Contoso

 5. Selecteer onder Een lijst kiezen de optie SimpleApp en selecteer vervolgens Verbinding maken.

  Na een paar minuten wordt uw app geopend op het scherm voor bladeren waarin de items die u hebt gemaakt in de lijst worden weergegeven. Als uw lijst gegevens bevat in meer kolommen dan alleen Titel, worden die gegevens door de app weergegeven. Aan de bovenkant van het scherm worden in een titelbalk pictogrammen weergegeven voor het vernieuwen en sorteren van de lijst, en voor het maken van een item in de lijst. Onder de titelbalk biedt een zoekvak de mogelijkheid om de lijst te filteren op basis van tekst die u typt of plakt.

  Bladerscherm.

  U wilt waarschijnlijk meer wijzigingen aanbrengen voordat u deze app gebruikt of met anderen deelt. Het wordt aanbevolen uw werk tot nu toe op te slaan door op Ctrl + S te drukken voordat u doorgaat. Geef een naam op voor uw app en selecteer vervolgens Opslaan.

Een app maken in SharePoint Online

Als u een app maakt van een aangepaste lijst via de opdrachtbalk in SharePoint Online, wordt de app weergegeven als een weergave van die lijst. U kunt de app niet alleen in een webbrowser, maar ook op een iOS- of Android-apparaat uitvoeren.

 1. Open in SharePoint Online een aangepaste lijst en selecteer vervolgens Integreren -> Power Apps -> Een app maken.

  Een app maken.

 2. Typ een naam voor uw app in het deelvenster dat verschijnt en selecteer daarna Maken.

  De app een naam geven.

  Er wordt een nieuw tabblad weergegeven in de webbrowser met daarop de app die u hebt gemaakt op basis van uw SharePoint-lijst. De app verschijnt in Power Apps Studio, waar u deze kunt aanpassen.

  Standaard-app.

 3. (optioneel) Vernieuw het browsertabblad voor uw SharePoint-lijst (door deze te selecteren en vervolgens bijvoorbeeld op F5 te drukken), en volg vervolgens deze stappen als u uw app wilt uitvoeren of beheren:

  • Selecteer Open voor het uitvoeren van de app (in een afzonderlijk browsertabblad).

  • Als u wilt dat anderen in uw organisatie de app kunnen uitvoeren, selecteert u Deze weergave openbaar maken.

   Als u wilt dat anderen uw app kunnen bewerken, deelt u deze met de machtigingen Mag bewerken.

  • Als u de weergave uit SharePoint wilt verwijderen, selecteert u Deze weergave verwijderen.

   Als u de app uit Power Apps wilt verwijderen, verwijdert u de app.

Notitie

Apps gemaakt op basis van de SharePoint-lijst worden momenteel niet weergegeven in Power Apps Mobile.

Volgende stappen

In dit onderwerp hebt u een app gemaakt voor het beheren van gegevens in een SharePoint-lijst. Maak als volgende stap een app uit een complexere lijst en pas vervolgens de app (te beginnen met het scherm voor bladeren) aan uw eigen behoeften aan.

Zie ook