Overzicht van connectors van canvas-apps voor Power Apps

Gegevens vormen de kern van de meeste apps, inclusief de oplossingen die u zelf in Power Apps bouwt. Gegevens worden opgeslagen in een gegevensbron en u brengt die gegevens naar uw app door een verbinding te maken. De verbinding maakt gebruikt van een specifieke connector om te communiceren met de gegevensbron. Power Apps bevat connectors voor veel populaire services en on-premises gegevensbronnen, waaronder SharePoint, SQL Server, Office 365, Salesforce en Twitter. Zie Een gegevensverbinding toevoegen in Power Apps als u gegevens wilt toevoegen aan een canvas-app.

Een connector kan tabellen met gegevens of acties bieden. Sommige connectors bieden alleen tabellen, sommige alleen acties en sommige bieden beide. Uw connector kan ook een standaard of aangepaste connector zijn.

Tabellen

Als uw connector tabellen biedt, kunt u uw gegevensbron toevoegen en vervolgens de tabel selecteren in de gegevensbron die u wilt beheren. Power Apps haalt tabelgegevens op in uw app en werkt voor u gegevens bij in uw gegevensbron. U kunt bijvoorbeeld een gegevensbron toevoegen die een tabel bevat met de naam Lessen en de eigenschap Items van een besturingselement instellen, zoals een galerie of formulier, op deze waarde in de formulebalk:

De gewone gegevensbron met eigenschap Items

U kunt de gegevens opgeven die door uw app wordt opgehaald door de eigenschap Items aan te passen van het besturingselement waarmee uw gegevens worden weergegeven. U kunt, om door te gaan met het vorige voorbeeld, de gegevens in de tabel Lessen sorteren en filteren met behulp van deze naam als argument voor de functies Zoeken en SortByColumn. In deze afbeelding geeft de formule waarmee de eigenschap Items is ingesteld aan dat de gegevens worden gesorteerd en gefilterd op basis van de tekst in TextSearchBox1.

De uitgebreide gegevensbron met eigenschap Items

Zie voor meer informatie over het aanpassen van de formule met tabellen de volgende onderwerpen:

Gegevensbronnen begrijpen in Power Apps
Een app genereren op basis van Excel-gegevens
Een compleet nieuwe app maken
Tabellen en records begrijpen in Power Apps

Notitie

Als u verbinding wilt maken met gegevens in een Excel-werkmap, moet deze worden gehost in een cloudopslagservice, zoals OneDrive. Zie Verbinding maken met cloudopslag vanuit Power Apps voor meer informatie.

Acties

Als uw connector acties biedt, moet u net als voorheen nog steeds uw gegevensbron selecteren. In plaats van een tabel te selecteren als volgende stap, verbindt u echter handmatig een besturingselement met een actie door de eigenschap Items te bewerken van het besturingselement dat uw gegevens weergeeft. De formule waarop u de eigenschap Items instelt, geeft de actie aan waarmee de gegevens worden opgehaald. De app haalt bijvoorbeeld geen gegevens op als u verbinding maakt met Yammer en vervolgens de eigenschap Items instelt op de naam van de gegevensbron. Als u een besturingselement met gegevens invult, geeft u een actie op als GetMessagesInGroup(5033622).messages.

De actiegegevensbron met eigenschap Items

Als u updates van aangepaste gegevens moet afhandelen voor de actie-connectors, ontwikkelt u een formule waarin de functie Patch is opgenomen. Identificeer de actie en de velden die u aan de actie gaat binden in de formule.

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over het aanpassen van de formule voor aangepaste updates:

Patch
Collect
Bijwerken

Notitie

Power Apps werkt niet met dynamisch schema. De uitdrukking dynamisch schema verwijst naar de mogelijkheid dat dezelfde actie kan resulteren in een andere tabel met andere kolommen. Voorwaarden die ertoe kunnen leiden dat de kolommen in de tabellen verschillen, zijn onder meer de actie-invoerparameters, de gebruiker of rol die de actie uitvoert en de groep waarin de gebruiker werkt. Zo kunnen opgeslagen procedures van SQL Server bijvoorbeeld verschillende kolommen retourneren als ze met verschillende invoer worden uitgevoerd. Voor acties met een dynamisch schema wordt in de connectordocumentatie De resultaten van deze operatie zijn dynamisch. weergegeven als de retourwaarde. Daarentegen werkt Power Automate met een dynamisch schema en biedt mogelijk een oplossing voor uw scenario.

Deze tabel bevat koppelingen naar meer informatie over onze populairste connectors. Zie Alle connectors voor een complete lijst met connectors.

         
Common Data Service Common Data Service   Cloudopslag Cloudopslag **
Dynamics AX Dynamics AX   Excel Excel
Microsoft Translator Microsoft Translator   Office 365 Outlook Office 365 Outlook
Office 365-gebruikers Office 365-gebruikers   Oracle Oracle
Power BI Power BI   SharePoint SharePoint
SQL Server SQL Server   Twitter Twitter

** Geldt voor Azure Blob, Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive en OneDrive voor Bedrijven

Standaard- en aangepaste connectors

Power Apps biedt standaard connectors voor veelgebruikte gegevensbronnen. Als Power Apps een standaardconnector bevat voor het type gegevensbron dat u wilt gebruiken, moet u die connector gebruiken. Zie Aangepaste connectors registeren en gebruiken als u verbinding wilt maken met andere typen gegevensbronnen, zoals een service die u hebt gemaakt.

Alle standaardconnectors

Voor standaardconnectors is geen speciale licentie vereist. Zie Power Apps-abonnementen voor meer informatie.

U kunt vragen stellen over een specifieke connector op de Power Apps-forums en u kunt connectors voorstellen om toe te voegen of andere verbeteringen aanbrengen in Power Apps Ideas.

Beveiliging en soorten verificatie

Terwijl u uw app schrijft en een verbinding maakt met een gegevensbron, ziet u mogelijk dat u met uw keuze van de connector verschillende manieren kunt gebruiken voor verificatie. Met de SQL Server-connector kunt u bijvoorbeeld geïntegreerde Azure AD, SQL Server-verificatie en Windows-verificatie gebruiken. Aan elk type verificatie zijn verschillende beveiligingsniveaus gekoppeld. Het is belangrijk te begrijpen welke informatie en rechten u deelt met gebruikers die uw toepassing gebruiken. Het belangrijkste voorbeeld in dit artikel is SQL Server, maar de principes zijn van toepassing op alle soorten verbindingen.

Geïntegreerd Azure AD

Dit is een beveiligd verbindingstype. SharePoint gebruikt dit type verificatie bijvoorbeeld. In SQL Server is dit type verificatie ook mogelijk. Wanneer u verbinding maakt, identificeert de Azure AD-service u namens uzelf afzonderlijk bij SharePoint. U hoeft geen gebruikersnaam of wachtwoord op te geven. Als auteur kunt u met uw inloggegevens de gegevensbron maken en ermee werken. Wanneer u uw toepassing publiceert en uw toepassingsgebruiker zich aanmeldt, doen ze dit met hun inloggegevens. Als de gegevens op de juiste manier zijn beveiligd op een back-end, kunnen uw gebruikers alleen zien wat ze mogen zien op basis van hun inloggegevens. Met dit type beveiliging kunt u de rechten voor specifieke toepassingsgebruikers in de gegevensbron aan de back-end wijzigen nadat de toepassing is gepubliceerd. U kunt bijvoorbeeld toegang verlenen, toegang weigeren of verfijnen wat een gebruiker of gebruikersgroep allemaal kan zien in de gegevensbron op de back-end.

Open-standaard autorisatie (Oauth)

Dit type verbinding is ook beveiligd. Twitter gebruikt dit type verificatie bijvoorbeeld. Wanneer u verbinding maakt, moet u uw gebruikersnaam en wachtwoord opgeven. Als auteur kunt u met uw inloggegevens de gegevensbron maken en ermee werken. Wanneer u uw toepassing publiceert en uw toepassingsgebruiker zich aanmeldt, moeten ze ook hun inloggegevens verstrekken. Daarom is dit type verbinding veilig omdat uw gebruikers hun eigen inloggegevens moeten gebruiken om toegang te krijgen tot de gegevensbronservice.

Verificatie via SQL-gebruikersnaam en -wachtwoord

Dit type verbinding is niet erg veilig, omdat hierbij geen gebruik wordt gemaakt van verificatie van eindgebruikers. In SQL Server is dit type verificatie ook mogelijk. In SQL Server wordt dit type verificatie SQL Server-verificatie genoemd. Veel andere databasegegevensbronnen bieden een vergelijkbare mogelijkheid. Wanneer u uw toepassing publiceert, hoeven uw gebruikers geen unieke gebruikersnaam en wachtwoord op te geven. Ze gebruiken de gebruikersnaam en het wachtwoord die u bij het maken van de toepassing opgeeft. De verbindingsverificatie naar de gegevensbron wordt impliciet gedeeld met uw gebruikers. Wanneer de toepassing is gepubliceerd, wordt de verbinding ook gepubliceerd en is deze beschikbaar voor uw gebruikers. Uw eindgebruikers kunnen ook toepassingen maken via elke verbinding die SQL Server-verificatie gebruikt die met hen wordt gedeeld. Uw gebruikers kunnen de gebruikersnaam of het wachtwoord niet zien, maar de verbinding is voor hen beschikbaar. Er zijn zeker scenario's te bedenken waarvoor dit type verbinding goed genoeg is. Als u bijvoorbeeld een alleen-lezen database hebt die voor iedereen in het bedrijf beschikbaar is, kan dit type verbinding goed genoeg zijn.

Windows-verificatie

Dit type verbinding is niet erg veilig, omdat hierbij geen gebruik wordt gemaakt van verificatie van eindgebruikers. Gebruik Windows-verificatie wanneer u verbinding wilt maken met een gegevensbron die on-premises is. Een voorbeeld van dit type verbinding is met een on-premises server met een SQL-server. De verbinding moet via een gateway verlopen. Omdat het via een gateway gaat, heeft de connector toegang tot alle gegevens op die gegevensbron. Als gevolg hiervan is alle informatie waartoe u toegang kunt krijgen met de door u opgegeven Windows-inloggegevens beschikbaar voor de connector. En wanneer de toepassing is gepubliceerd, wordt de verbinding ook gepubliceerd en is deze beschikbaar voor uw gebruikers. Dit betekent dat uw eindgebruikers ook toepassingen kunnen maken met dezelfde verbinding en toegang krijgen tot de gegevens op die machine. Verbindingen met de gegevensbron worden ook impliciet gedeeld met gebruikers met wie de app wordt gedeeld. Dit type verbinding kan acceptabel zijn wanneer uw gegevensbron alleen op een lokale server is en de gegevens op die bron vrij kunnen worden gedeeld.

Notitie

Laat ons uw taalvoorkeuren voor documentatie weten! Beantwoord een korte enquête. (houd er rekening mee dat deze in het Engels is)

De enquête duurt ongeveer zeven minuten. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld (privacyverklaring).