Besturingselement Data table in Power Apps

Gegevens weergegeven in tabelvorm.

Beschrijving

Het besturingselement Data table geeft een gegevensset weer in een indeling die kolomkoppen bevat voor elk veld dat in het besturingselement wordt weergegeven. Als een maker van apps hebt u volledige controle over welke velden worden weergegeven en in welke volgorde. Net als het besturingselement Gallery heeft het besturingselement Data table een eigenschap Selected die verwijst naar de geselecteerde rij. U kunt het besturingselement Data table dus koppelen aan andere besturingselementen.

Mogelijkheden

Het besturingselement Data table is op 5 mei 2017 geïntroduceerd in Power Apps. Deze sectie bevat informatie over mogelijkheden die worden ondersteund en mogelijkheden die niet worden ondersteund.

Nu beschikbaar

 • Gegevens in een besturingselement Data table zijn alleen-lezen.
 • Er wordt altijd één rij geselecteerd in een besturingselement Data table.
 • U kunt een besturingselement Data table koppelen aan een verbonden of lokale gegevensbron.
 • U kunt tijdens het uitvoeren van de app de kolombreedte in een besturingselement Data table aanpassen, maar de wijzigingen worden niet opgeslagen.
 • Als u een besturingselement Data table koppelt aan een connector waarin deze functie is geïmplementeerd, zoals de Microsoft Dataverse, wordt er een reeks standaardvelden weergegeven in het besturingselement. U kunt deze en andere velden vervolgens zo nodig weergeven of verbergen.
 • Kolombreedte en koptekst aanpassen.
 • Hyperlinks weergeven in een besturingselement Data table.
 • Een besturingselement Data table kopiëren en plakken.

Nog niet beschikbaar

 • De stijl van afzonderlijke kolommen aanpassen.
 • Een besturingselement Data table toevoegen aan een formulierbesturingselement.
 • De hoogte van alle rijen wijzigen.
 • Afbeeldingen weergeven in een besturingselement Data table.
 • Velden uit gerelateerde tabellen weergeven.
 • Ingebouwde functionaliteit gebruiken voor het filteren en sorteren van gegevens op kolomkop.
 • Een besturingselement Data table toevoegen aan een besturingselement Gallery.
 • Gegevens bewerken in een besturingselement Data table.
 • Meerdere rijen selecteren.

Bekende problemen

 • Er verschijnen geen gegevens als u de functie EersteN gebruikt in de eigenschap Items.

Belangrijkste eigenschappen

 • Items: De bron van de gegevens die worden weergegeven in het besturingselement Data table.
 • Geselecteerd: De geselecteerde rij in het besturingselement Data table.

Andere eigenschappen

 • AutoWidth - De eigenschap van een kolom in een gegevenstabel om te bepalen of de kolombreedte automatisch of handmatig moet worden aangepast.
 • Randkleur: De kleur van de rand van het besturingselement Data table.
 • Randstijl: De stijl van de rand van het besturingselement Data table. De opties zijn Doorgetrokken, Streepjes, Stippels en Geen.
 • Randdikte: De dikte van de rand van het besturingselement Data table.
 • Kleur: De standaardtekstkleur voor alle gegevensrijen.
 • FieldDisplayName - De eigenschap van een kolom in een gegevenstabel die de weergavenaam definieert voor de geselecteerde kolom.
 • Opvulling: De standaardachtergrondkleur voor alle gegevensrijen.
 • Lettertype: Het standaardlettertype voor alle gegevensrijen.
 • FontWeight: Het standaardtekengewicht voor alle gegevensrijen.
 • HeadingColor: De tekstkleur voor de kolomkoppen.
 • HeadingFill: De achtergrondkleur voor de kolomkoppen.
 • HeadingFont: Het lettertype voor de kolomkoppen.
 • HeadingFontWeight: Het tekengewicht voor de kolomkoppen.
 • HeadingSize: De tekengrootte voor de kolomkoppen.
 • Height : De afstand tussen de boven- en onderrand van het besturingselement Data table.
 • HoverColor: De tekstkleur voor de rij waarnaar de gebruiker wijst met de muis.
 • HoverFill: De achtergrondkleur van de rij waarnaar de gebruiker wijst met de muis.
 • IsHyperlink - De eigenschap van een kolom in een gegevenstabel die bepaalt of de geselecteerde kolom de hyperlinkindeling moet hebben of niet.
 • NoDataText: Het bericht dat de gebruiker ziet als er geen records worden weergegeven in het besturingselement Data table.
 • Order - De eigenschap van een kolom in een gegevenstabel die de volgorde van de kolom ten opzichte van andere kolommen bepaalt. De volgorde begint van links naar rechts met de eerste waarde voor de kolomvolgorde van 1.
 • SelectedColor: De kleur van de tekst in de geselecteerde rij.
 • SelectedFill: De achtergrondkleur voor de geselecteerde rij.
 • Grootte: De standaardtekengrootte voor alle gegevensrijen.
 • Tekst - De eigenschap van een kolom in een gegevenstabel die de tekstwaarde definieert van de gegevens die in de geselecteerde kolom moeten worden weergegeven.
 • Visible: Een waarde die bepaalt of het besturingselement Data table wordt weergegeven of verborgen.
 • Width: De afstand tussen de linker- en rechterrand van het besturingselement Data table.
 • X: De afstand tussen de linkerrand van het besturingselement Data table en de linkerrand van de bovenliggende container (of de linkerrand van het scherm als er geen bovenliggende container is).
 • Y: De afstand tussen de bovenrand van het besturingselement Data table en de bovenrand van de bovenliggende container (of de bovenrand van het scherm als er geen bovenliggende container is).

Voorbeelden

Basaal gebruik

 1. Maak een lege tablet-app.

 2. Klik of tik op het tabblad Insert op Data table.

  Een besturingselement Data table aan een scherm toevoegen.

  Er is een besturingselement Data table toegevoegd aan het scherm.

 3. Geef het besturingselement Data table de naam Verkoopordertabel en wijzig de grootte ervan, zodat het hele scherm wordt gebruikt.

 4. Selecteer in het rechterdeelvenster de optie Gegevensbronnen en selecteer vervolgens Verkooporders. Als de tabel niet in de lijst staat, zoek dan naar de tabel en maak verbinding met Microsoft Dataverse.

  De tabel Verkooporder selecteren.

  Het besturingselement Data table is nu gekoppeld aan de gegevensbron Verkooporder. In het besturingselement Data table worden verschillende standaardvelden weergegeven omdat we een connector gebruiken die deze mogelijkheid ondersteunt.

  Volgorde van de gegevenstabel.

 5. Schakel in het rechterdeelvenster een of meer selectievakjes in om die velden weer te geven of te verbergen.

  Schakel bijvoorbeeld het selectievakje naast CustomerPurchaseOrderReference in om dit veld te verbergen.

 6. Wijzig de volgorde van velden door deze in het rechterdeelvenster omhoog of omlaag te slepen.

  Herschik de velden naar wens.

  Het besturingselement Verkoopordertabel bevat de velden in de door u opgegeven volgorde.

  Bijgewerkte gegevenstabel.

De stijl van de koptekst van het besturingselement Data table wijzigen

 1. Selecteer het besturingselement Data table en klik of tik in het rechterdeelvenster op het tabblad Geavanceerd.

 2. Klik of tik op het veld voor de eigenschap HeadingFill en wijzig de waarde in RGBA(62,96,170,1).

 3. Klik of tik op het veld voor de eigenschap HeadingFill en wijzig de waarde in Wit.

 4. Klik of tik op het veld voor de eigenschap HeadingSize en wijzig de waarde in 14.

  Gegevenstabel.

Een besturingselement Data table verbinden met een ander besturingselement

 1. Voeg een besturingselement Edit form aan het scherm toe.

 2. Pas de grootte van de besturingselementen Data table en Edit form aan, zodat het besturingselement Data table in het linkerdeel van het scherm wordt weergegeven en het besturingselement Edit form in het rechterdeel.

  'Gegevenstabel' en 'Formulier bewerken' op hetzelfde scherm.

 3. Selecteer Form1 en wijzig in het rechterdeelvenster het aantal kolommen in 1.

 4. Verbind Form1 met de gegevensbron Verkooporder.

  Er worden verschillende standaardvelden weergegeven in Form1.

  Formulier1 met standaardvelden.

 5. Klik of tik in het rechterdeelvenster op het tabblad Geavanceerd.

 6. Stel de eigenschap Item voor Form1 in op SalesOrderTable.Geselecteerd.

  Form1 bevat gegevens uit de rij die is geselecteerd in het besturingselement Data table.

  'Formulier bewerken' verbonden met de gegevenstabel.

Richtlijnen voor toegankelijkheid

Kleurcontrast

Er moet voldoende kleurcontrast zijn tussen:

Dit komt bovenop de standaardvereisten voor kleurcontrast.

Ondersteuning voor schermlezer

 • NoDataText moet aanwezig zijn.