De functies Average, Max, Min, StdevP, Sum en VarP in Power Apps

Aggregatiefuncties die een groep getallen samenvatten.

Beschrijving

De functie Average berekent het gemiddelde, of rekenkundig gemiddelde, van de argumenten.

De functie Max zoekt de maximumwaarde.

De functie Min zoekt de minimumwaarde.

De functie Sum berekent de som van de argumenten.

De functie StdevP berekent de standaarddeviatie van de argumenten.

De functie VarP berekent de afwijking van de argumenten.

U kunt de waarden voor deze functies als volgt opgeven:

  • Afzonderlijke argumenten. Sum( 1, 2, 3 ) retourneert bijvoorbeeld 6.
  • Een tabel en een formule om toe te passen op die tabel. De aggregatie wordt berekend op basis van de waarden van de formule voor elke record.

Velden van de momenteel verwerkte record zijn beschikbaar in de formule. Gebruik de operator ThisRecord of verwijs gewoon met de naam naar velden, zoals u dat ook bij andere waarden zou doen. De operator As kan ook worden gebruikt om een naam te geven aan de record die wordt verwerkt, wat kan helpen uw formule begrijpelijker te maken en geneste records toegankelijk te maken. Meer informatie vindt u in de voorbeelden hieronder en in werken met recordbereik.

Deze functies worden alleen op numerieke waarden toegepast. Andere typen waarden, zoals tekenreeksen of records, worden genegeerd. Gebruik de functie Value om een tekenreeks naar een getal te converteren.

De functies Average, Max, Min en Sum kunnen worden gedelegeerd wanneer ze worden gebruikt in combinatie met een gegevensbron die het delegeren van deze functies ondersteunt. StdevP en VarP kunnen voor geen enkele gegevensbron worden overgedragen. Als de delegering niet wordt ondersteund, wordt alleen het eerste gedeelte van de gegevens opgehaald, waarna de functie lokaal wordt toegepast. Het resultaat is mogelijk niet volledig. Tijdens de creatie ziet u een delegatiewaarschuwing om u te herinneren aan deze beperking en om u erop te wijzen dat u waar mogelijk kunt overschakelen naar alternatieven met overdrachtmogelijkheden. Zie het overdrachtoverzicht voor meer informatie.

Syntaxis

Average( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )
Max( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )
Min( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )
Sum( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )
StdevP( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )
VarP( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )

  • NumericalFormula(s): vereist. Numerieke waarden waarop de bewerking wordt toegepast.

Average( Table, NumericalFormula )
Max( Table, NumericalFormula )
Min( Table, NumericalFormula )
Sum( Table, NumericalFormula )
StdevP( Table, NumericalFormula )
VarP( Table, NumericalFormula )

  • Tabel: vereist. De tabel waarop de bewerking wordt toegepast.
  • NumericalFormula: vereist. De formule die moet worden geĆ«valueerd voor elke record. Het resultaat van deze formule wordt gebruikt voor de aggregatie. U kunt kolommen van de tabel in de formule gebruiken.

Voorbeelden

Stapsgewijs

Stel dat u een gegevensbron met de naam Verkoop hebt met een kolom KostenPerEenheid en een kolom VerkochteEenheden en u de eigenschap Text van een label instelt op deze functie:
Sum(Verkoop, KostenPerEenheid * VerkochteEenheden)

Het label toont de totale verkoop door de waarden in die kolommen voor elke record te vermenigvuldigen en vervolgens de resultaten van alle records op te tellen:
Totale verkoop berekenen met aantal verkochte eenheden en kosten per eenheid.

Een ander voorbeeld: stel dat u schuifregelaars hebt met de naam Slider1, Slider2 en Slider3 en een label waarvan de eigenschap Text is ingesteld op deze formule:
Sum(Slider1.Value, Slider2.Value, Slider3.Value): het label zou de som van alle waarden tonen waarop de schuifregelaars waren ingesteld.
Average(Slider1.Value, Slider2.Value, Slider3.Value): het label zou het gemiddelde van alle waarden tonen waarop de schuifregelaars waren ingesteld.
Max(Slider1.Value, Slider2.Value, Slider3.Value): het label zou de maximumwaarde van alle waarden tonen waarop de schuifregelaars waren ingesteld.
Min(Slider1.Value, Slider2.Value, Slider3.Value): het label zou de minimumwaarde van alle waarden tonen waarop de schuifregelaars waren ingesteld.
StdevP(Slider1.Value, Slider2.Value, Slider3.Value): het label zou de standaarddeviatie van alle waarden tonen waarop de schuifregelaars waren ingesteld.
VarP(Slider1.Value, Slider2.Value, Slider3.Value): het label zou de variantie van alle waarden tonen waarop de schuifregelaars waren ingesteld.