De functies First, FirstN, Last en LastN in Power Apps

Retourneert de eerste of laatste set records van een tabel.

Beschrijving

De functie First retourneert de eerste record van een tabel.

De functie FirstN retourneert de eerste set records van een tabel. Het tweede argument specificeert het aantal records dat moet worden geretourneerd.

De functie Last retourneert de laatste record van een tabel.

De functie LastN retourneert de laatste set records van een tabel. Het tweede argument specificeert het aantal records dat moet worden geretourneerd.

First en Last retourneren één record. FirstN en LastN retourneren een tabel, zelfs als u slechts één record opgeeft.

Als deze functies worden gebruikt met een gegevensbron, kunnen ze niet worden overgedragen. Alleen het eerste deel van de gegevensbron wordt opgehaald en vervolgens wordt de functie toegepast. Het resultaat is mogelijk niet volledig. Tijdens het schrijven ziet u mogelijk een waarschuwing om u te herinneren aan deze beperking en om u erop te wijzen dat u waar mogelijk kunt overschakelen naar alternatieven met overdrachtmogelijkheden. Zie het overdrachtoverzicht voor meer informatie.

Syntaxis

First( Table )
Last( Table )

  • Tabel: vereist. De tabel waarop de bewerking wordt toegepast.

FirstN( Table [, NumberOfRecords ] )
LastN( Table [, NumberOfRecords ] )

  • Tabel: vereist. De tabel waarop de bewerking wordt toegepast.
  • NumberOfRecords: optioneel. Het aantal te retourneren records. Als u dit argument niet opgeeft, retourneert de functie één record.

Voorbeelden

Deze formule retourneert de eerste record van een tabel met de naam Werknemers:
First(Werknemers)

Deze formule retourneert de laatste 15 records van een tabel met de naam Werknemers:
LastN(Werknemers, 15)