Signalen Acceleration, App, Compass, Connection en Location in Power Apps

Retourneert informatie over de app-omgeving, zoals waar ter wereld de gebruiker zich bevindt en welk venster wordt weergegeven.

Beschrijving en syntaxis

Signalen zijn waarden die op elk moment kunnen veranderen, ongeacht de interactie van de gebruiker met de app. Formules die zijn gebaseerd op signalen, worden automatisch herberekend als deze waarden veranderen.

Signalen retourneren gewoonlijk een record met gegevens. U kunt deze gegevens gebruiken en opslaan als een record of u kunt afzonderlijke eigenschappen ophalen met behulp van de .- operator.

Notitie

De functies Acceleration en Compass retourneren nauwkeurige waarden in een native speler zoals op iOS of Android, maar deze functies retourneren nulwaarden als u een app in de browser maakt of wijzigt.

Acceleration

Het signaal Acceleration retourneert de versnelling van het apparaat, in drie dimensies ten opzichte van het scherm van het apparaat. Acceleration wordt gemeten in de eenheid g, oftewel 9,81 m/seconde2 of 32,2 ft/seconde2 (de versnelling die de aarde door de zwaartekracht uitoefent op objecten op het oppervlak).

Eigenschap Beschrijving
Acceleration.X Rechts en links. Rechts is een positief getal.
Acceleration.Y Vooruit en achteruit. Vooruit is een positief getal.
Acceleration.Z Omhoog en omlaag. Omhoog is een positief getal.

App

Het object App bevat, behalve andere eigenschappen, een signaal dat aangeeft welk scherm wordt weergegeven.

Eigenschap Beschrijving
App.ActiveScreen Screen dat wordt weergegeven. Retourneert een schermobject, dat u kunt gebruiken om te verwijzen naar eigenschappen van het scherm of om te vergelijken met een ander scherm, zodat u kunt bepalen welk scherm wordt weergegeven. U kunt de functie Back of Navigate gebruiken om het weergegeven scherm te wijzigen.

Meer informatie: documenten voor object App.

Compass

Het signaal Compass retourneert de kompasrichting van de bovenkant van het scherm. De kompasrichting wordt gebaseerd op het magnetische noorden.

Eigenschap Beschrijving
Compass.Heading Kompasrichting in graden. Retourneert een getal van 0 tot 360, waarbij 0 Noord is.

Connection

Het signaal Connection retourneert informatie over de netwerkverbinding. Wanneer u gebruikmaakt van een verbinding met een datalimiet, kan het wenselijk zijn om te beperken hoeveel gegevens u via het netwerk verzendt en ontvangt.

Eigenschap Beschrijving
Connection.Connected Retourneert een booleaanse waarde, true of false, die aangeeft of het apparaat is verbonden met een netwerk.
Connection.Metered Retourneert een booleaanse waarde, true of false, die aangeeft of de verbinding een datalimiet heeft.

Location

Het signaal Location retourneert de locatie van het apparaat, gebaseerd op het Global Positioning System (GPS) en andere apparaatinformatie, zoals communicatie met zendmasten en het IP-adres.

Wanneer een gebruiker voor het eerst gebruikmaakt van de locatie-informatie, kan het apparaat de gebruiker vragen om toegang tot deze informatie.

Wanneer de locatie verandert, blijven processen die gebruikmaken van de locatie continu actief, wat energie uit de accu onttrekt. Als u de accuduur wilt verlengen, kunt u de functies Enable en Disable gebruiken om locatie-updates in en uit te schakelen. Location wordt automatisch uitgeschakeld als het weergegeven venster niet afhankelijk is van de locatiegegevens.

Eigenschap Beschrijving
Location.Altitude Retourneert een getal dat de hoogte aangeeft, gemeten in meter boven zeeniveau.
Location.Latitude Retourneert een getal tussen -90 en 90 dat de breedtegraad aangeeft, gemeten in graden van de evenaar. Een positief nummer geeft een locatie ten noorden van de evenaar aan.
Location.Longitude Retourneert een getal tussen -180 en 180 dat de lengtegraad aangeeft, gemeten in graden van Greenwich, Engeland. Een positief nummer geeft een locatie ten oosten van Greenwich aan.

Voorbeelden

Op een honkbalveld gooit een pitcher een telefoon vanaf de werpheuvel naar een catcher op de thuisplaat. De telefoon ligt plat, ten opzichte van de grond, de bovenkant van het scherm is naar de catcher gericht. De pitcher geeft de telefoon geen spin mee. Op deze locatie heeft de telefoon wel verbinding met een mobiel netwerk met een datalimiet, maar geen wifi. Het venster PlayBall wordt weergegeven.

Formule Beschrijving Resultaat
Location.Latitude Retourneert de breedtegraad van de huidige locatie. Het veld bevindt zich op kaartcoördinaten 47,591 N 122,333 W. 47.591

De breedtegraad blijft continu veranderen zolang het apparaat van de pitcher naar de catcher vliegt.
Location.Longitude Retourneert de lengtegraad van de huidige locatie. 122.333

De lengtegraad blijft continu veranderen zolang het apparaat van de pitcher naar de catcher vliegt.
Location Retourneert de breedtegraad en lengtegraad van de huidige locatie, als een record. { Latitude: 47.591, Longitude: 122.333 }
Compass.Heading Retourneert de kompasrichting van de bovenkant van het scherm. De thuisplaat op dit veld bevindt zich ongeveer ten zuidwesten van de werpheuvel. 230.25
Acceleration.X Retourneert de zijwaartse versnelling van het apparaat. De pitcher gooit de telefoon recht vooruit, ten opzichte van de bovenkant van het scherm, dus er is geen zijwaartse versnelling. 0
Acceleration.Y Retourneert de voorwaartse versnelling van het apparaat. De pitcher geeft het apparaat in eerste instantie een grote versnelling, als hij het apparaat gooit, waarbij de telefoon in een halve seconde versnelt van 0 tot 145 km per uur (40 meter per seconde). Zodra het apparaat door de lucht vliegt, versnelt het niet verder (we negeren in dit voorbeeld voor het gemak de luchtweerstand). Het apparaat wordt vertraagd wanneer de catcher het vangt, zodat het apparaat direct tot stilstand komt. De waarde is dus 8.2 als de pitcher het apparaat gooit.

De waarde is 0 zolang het apparaat zich in de lucht bevindt.

De waarde is -8.2 als de catcher het apparaat vangt.
Acceleration.Z Retourneert de neerwaartse versnelling van het apparaat. In de lucht wordt er zwaartekracht op het apparaat uitgeoefend. De waarde is 0 voordat de pitcher het apparaat gooit.

De waarde is 1 zolang het apparaat zich in de lucht bevindt.

De waarde is 0 nadat de catcher het apparaat vangt.
Acceleration Retourneert de acceleration (versnelling) als een record. { X: 0, Y: 264, Z: 0 } als de pitcher het apparaat gooit.
Connection.Connected Retourneert een booleaanse waarde die aangeeft of het apparaat is verbonden met een netwerk. true
Connection.Metered Retourneert een booleaanse waarde die aangeeft of de verbinding een datalimiet heeft. true
App.ActiveScreen = PlayBall Retourneert een booleaanse waarde die aangeeft of PlayBall wordt weergegeven. true
App.ActiveScreen.Fill Retourneert de achtergrondkleur van het weergegeven venster. Color.Green