Wat is een on-premises gegevensgateway?

De on-premises gegevensgateway fungeert als een brug voor snelle en veilige gegevensoverdracht tussen on-premises gegevens (gegevens die zich niet in de cloud bevinden) en verschillende Microsoft-cloudservices. Deze clouddiensten omvatten Power BI, Power Apps, Power Automate, Azure Analysis Services en Azure Logic Apps. Via een gateway kunnen organisaties databases en andere gegevensbronnen in hun on-premises netwerken houden en die on-premises gegevens toch veilig gebruiken in Power BI-rapporten en -dashboards.

Hoe de gateway werkt

Overzicht van het begrip gateway

Zie Architectuur van on-premises gegevensgateway voor meer informatie over de werking van de gateway.

Soorten gateways

Er zijn twee verschillende soorten gateways, elk voor een ander scenario:

  • On-premises gegevensgateway: Met deze gateway kunnen meerdere gebruikers verbinding maken met meerdere on-premises gegevensbronnen. U hoeft maar één gateway te installeren om een on-premises gegevensgateway met alle ondersteunde services te gebruiken. Deze gateway is geschikt voor complexere scenario's waarbij meerdere personen toegang moeten krijgen tot meerdere gegevensbronnen.

  • On-premises gegevensgateway (persoonlijke modus): hiermee kan één gebruiker verbinding maken met bronnen. Kan niet worden gedeeld met anderen. Een on-premises gegevensgateway (persoonlijke modus) kan alleen worden gebruikt met Power BI. Deze gateway is geschikt voor scenario's waarbij u de enige bent die rapporten maakt en u geen gegevensbronnen met anderen hoeft te delen.

Een gateway gebruiken

Er zijn vier belangrijke stappen voor het gebruik van een gateway.

  1. Download en installeer de gateway op een lokale computer.
  2. Configureer de gateway op basis van uw firewall en andere netwerkvereisten.
  3. Voeg gatewaybeheerders toe die ook andere netwerkvereisten kunnen beheren en besturen.
  4. Problemen oplossen met de gateway in geval van fouten.

Volgende stappen