Uw eerste nieuwe modelgestuurde app maken

Het ontwerp van modelgestuurde apps is een onderdeelgerichte methode voor het ontwikkelen van apps. In dit onderwerp maakt u op een vereenvoudigde manier een modelgestuurde app met behulp van een van de standaardentiteiten die in uw Power Apps-omgeving beschikbaar is.

Tip

Als u alles wilt weten over het maken van modelgestuurde apps, begint u hier: Inzicht krijgen in onderdelen van modelgestuurde apps.

Aanmelden bij Power Apps

Aanmelden bij Power Apps. Als u nog geen PowerApps-account hebt, selecteert u de koppeling Gratis aan de slag.

Uw modelgestuurde app maken

 1. Selecteer de gewenste omgeving of ga naar het Power Apps-beheercentrum om een nieuwe te maken.

 2. Selecteer op de pagina Start de optie Op basis van een lege modelgestuurde app.

  Start from blank model
 3. Selecteer Maken.

 4. Voer op de pagina Een nieuwe app maken de volgende gegevens in en selecteer vervolgens Gereed:

 • Naam: geef een naam op voor de app, bijvoorbeeld Mijn eerste app.
 • Unieke naam: standaard wordt de naam gebruikt die u hebt opgegeven in het vak Naam, zonder spaties en voorafgegaan door het uitgevervoorvoegsel en een onderstrepingsteken (_), bijvoorbeeld crecf_Mijneersteapp. Meer informatie: Het voorvoegsel voor de oplossingsuitgever wijzigen
 • Beschrijving: typ een korte beschrijving van de app of wat deze doet, zoals Dit is mijn eerste app. Zie Een app maken voor meer informatie over de andere eigenschappen van de app.

Een nieuwe app maken

Onderdelen toevoegen aan uw app

Via de appontwerper kunt u onderdelen aan uw app toevoegen.

 1. Selecteer de bewerkingsknop Siteoverzichtontwerper openen om de siteoverzichtontwerper te openen.

  Nieuw siteoverzicht maken

 2. Selecteer Nieuw subgebied in de siteoverzichtontwerper, selecteer in het rechterdeelvenster het tabblad Eigenschappen en selecteer de volgende eigenschappen.

 • Type: entiteit

 • Entiteit: account

  Onderdelen toevoegen aan siteoverzicht

 1. Selecteer Opslaan en sluiten.

 2. Selecteer Formulieren in het canvas van de appontwerper en selecteer vervolgens in het rechterdeelvenster onder de groep Hoofdformulieren het formulier Account.

  Hoofdformulier Account

 3. Selecteer Weergaven in het canvas van de appontwerper en selecteer vervolgens de weergaven Actieve accounts, Alle accounts en Mijn actieve accounts.

  Accountweergaven

 4. Selecteer Grafieken in het canvas van de appontwerper en selecteer vervolgens de grafiek Accounts per branche.

 5. Selecteer Opslaan op de werkbalk van de appontwerper.

  Opslaan op werkbalk van appontwerper

Uw app publiceren

Selecteer Publiceren op de werkbalk van de appontwerper.

Nadat u de app hebt gepubliceerd, kunt u deze uitvoeren of met anderen delen.

Eenvoudige app voor entiteit Account

Volgende stappen

In dit onderwerp bouwt u een eenvoudige modelgestuurde app.