Webrollen voor portals maken

Nadat een contactpersoon is geconfigureerd voor het gebruik van de portal, moet deze een of meer webrollen toegewezen krijgen om speciale acties uit te voeren of om toegang te krijgen tot beveiligde inhoud in de portal. Als de contactpersoon bijvoorbeeld toegang tot een beperkte pagina wil verkrijgen, moet deze worden toegewezen aan een rol die alleen die pagina mag lezen. Om nieuwe inhoud te publiceren, moet de contactpersoon in een rol worden geplaatst waaraan inhoudpublicatiemachtigingen zijn gegeven.

Ga als volgt te werk om een webrol te maken:

  1. Open de app Portalbeheer.

  2. Ga naar Portals > Webrollen. U kunt ook de pagina Webrollen in het deelvenster Delen openen.

  3. Selecteer Nieuw.

  4. Typ de juiste waarden in de velden.

  5. Selecteer Opslaan.

Kenmerken en relaties

In de onderstaande tabel worden de kenmerken van webrollen uitgelegd die door portals worden gebruikt.

Naam Beschrijving
Naam De beschrijvende naam van de webrol
Website De gekoppelde website
Beschrijving Een uitleg van het doel van de webrol. Optioneel.
Geverifieerde gebruikersrol Booleaanse waarde. Als deze waarde is ingesteld op waar, wordt dit de standaardwebrol voor geverifieerde gebruikers (zie hierna). Er mag slechts één webrol met het kenmerk Geverifieerde gebruikersrol ingesteld op waar voor een specifieke website aanwezig zijn. Alle geverifieerde gebruikers krijgen automatisch machtigingen die in deze rol zijn gedefinieerd.
Rol van anonieme gebruikers Booleaans. Als deze waarde is ingesteld op true, wordt dit de standaardwebrol voor niet-geverifieerde gebruikers (zie hierna). Er mag slechts één webrol met het kenmerk Anonieme gebruikersrol ingesteld op waar voor een specifieke website aanwezig zijn. Dit wordt de standaardwebrol voor niet-geverifieerde gebruikers. De anonieme gebruikersrol respecteert alleen tabelmachtigingen.

Nu de webrol is gemaakt, kunt u deze configureren om door middel van diverse machtigingen, regels en koppelingen aan uw wensen te voldoen.

  • Optionele standaardwebrol voor geverifieerde gebruikers: door Geverifieerde gebruikersrol in te schakelen, wordt dit de standaardwebrol voor alle gebruikers. Deze rol wordt algemeen gebruikt om vooraf bepaalde toegang voor gebruikers te verschaffen die niet aan andere rollen zijn gekoppeld. Houd er rekening mee dat gebruikers meerdere webrollen kunnen hebben, maar er kan maar één geverifieerde gebruikerswebrol voor geverifieerde gebruikers zijn.
  • Optionele standaardwebrol voor niet-geverifieerde gebruikers: de Anonieme gebruikersrol is bedoeld om met tabelmachtigingen te worden gebruikt. Er worden geen andere regels of machtigingen gerespecteerd. Door "Anonieme gebruikersrol" in te schakelen, wordt dit de standaardwebrol voor alle gebruikers. Er kan maar één anonieme gebruikerswebrol voor niet-geverifieerde gebruikers zijn.

Zie ook

Een portal configureren
Webpaginatoegang beheren voor portals
Op records gebaseerde beveiliging toevoegen met tabelmachtigingen voor portals