Een app openen via een SharePoint-lijstOpen app from a SharePoint Online list

U kunt een bestaande app openen in SharePoint Online om een lijst te beheren.You can open an existing app inside SharePoint Online and manage a list.

Zie Bekende problemen voor informatie over welke soorten SharePoint-gegevens PowerApps ondersteunt.For information about what types of SharePoint data PowerApps supports, see Known issues.

VereistenPrerequisites

Maak een app in de SharePoint-interface.Create an app in the SharePoint interface.

De app openenOpen the app

 1. Open uw SharePoint Online-lijst en selecteer een app van de lijst.Open your SharePoint Online list, and select an app from the list.

 2. Klik of tik op Openen.Click or tap Open.

  De app wordt op een afzonderlijk browsertabblad geopend.The app opens in a separate browser tab.

De lijst beheren met de appManage the list using the app

Notitie

In dit onderwerp wordt beschreven hoe u een app opent en uitvoert die automatisch wordt gemaakt op basis van een SharePoint-lijst.This topic describes how to open and run an app that is automatically generated from a SharePoint list. Wat het meest voorkomt is dat een gegenereerde app in grote mate is aangepast om te voldoen aan de behoeften van uw organisatie.The more common scenario is where the generated app has been extensively customized to meet your organization's needs. In dit geval is het gebruik mogelijk complexer dan wat hier wordt beschreven.In this case, usage may be more complex than what is described here.

 1. Open de app zoals in de voorgaande procedure is beschreven.Open the app as the previous procedure describes.
 2. Als u een item wilt toevoegen aan de lijst, klikt of tikt u op het plusteken.To add an item to the list, click or tap the "+" sign.

 3. Er wordt een formulier weergegeven waarin u waarden in de velden van de lijst kunt invoeren.A form appears where you can enter values in the fields of the list. Wanneer u klaar bent, klikt of tikt u op het vinkje.When done, click or tap the check mark.

 4. Als u de details van een item wilt bekijken, klikt of tikt u op de pijl.To view details for an item, click or tap the arrow.

 5. Voor het bewerken van het item klikt of tikt u in het formulier dat wordt weergegeven op het potloodpictogram.To edit the item, on the form that appears, click or tap the "pencil".

 6. Breng wijzigingen aan en klik of tik op het vinkje.Make your changes, then click or tap the check mark.

 7. Als u een item wilt verwijderen, klikt of tikt u in het scherm met de gedetailleerde weergave op de prullenbak.To delete an item, from the detail view screen, click or tap the trash can.