Overzicht van regio's in PowerAppsRegions overview in PowerApps

Hoe kan ik nagaan waar mijn app wordt geïmplementeerd?How do I find out where my app is deployed?

Uw app wordt geïmplementeerd in de regio die als host fungeert voor de omgeving.Your app is deployed in the region that hosts the environment. Als uw omgeving bijvoorbeeld is gemaakt in de regio Europa, wordt uw app geïmplementeerd in Europese datacenters.For example, if your environment is created in the Europe region, then your app is deployed in Europe data centers.

Als u een beheerder bent, kunt u in het PowerApps-beheercentrum nagaan wat de regio is van elke omgeving.If you're an administrator, you can determine the region of each environment in the PowerApps admin center.

 • Ga naar het beheercentrum en meld u aan met uw werkaccount.Go to the admin center, and sign in with your work account.

  In het beheercentrum worden alle bestaande omgevingen weergegeven op het tabblad Omgevingen. In deze lijst wordt de Regio weergegeven waarin uw app wordt geïmplementeerd:In the admin center, all existing environments are listed on the Environments tab. This list shows the Region where your app is deployed:

  Tabblad Omgevingen

Welke regio's zijn er beschikbaar?What regions are available?

 • Verenigde StatenUnited States
 • CanadaCanada
 • EuropaEurope
 • AziëAsia
 • AustraliëAustralia
 • IndiaIndia
 • JapanJapan

Welke functies zijn specifiek voor een bepaalde regio?What features are specific to a given region?

Omgevingen kunnen in verschillende regio's worden gemaakt en zijn gebonden aan die geografische locatie.Environments can be created in different regions, and are bound to that geographic location. Wanneer u een app maakt in een omgeving, wordt deze app geïmplementeerd in datacenters op die geografische locatie.When you create an app in an environment, that app is deployed in datacenters in that geographic location. Dit geldt voor alle items die u maakt in deze omgeving, waaronder databases in de Common Data Service, apps, verbindingen, gateways en aangepaste connectors.This applies to any items you create in that environment, including databases in the Common Data Service, apps, connections, gateways, and custom connectors.

Als uw gebruikers zich in Europa bevinden, maakt en gebruikt u de omgeving in de regio Europa om optimale prestaties te waarborgen.For optimal performance, if your users are in Europe, create and use the environment in the Europe region. Als uw gebruikers zich in de Verenigde Staten bevinden, maakt en gebruikt u de omgeving in de Verenigde Staten.If your users are in the United States, create and use the environment in the U.S.

Notitie

On-premises gegevensgateways zijn niet beschikbaar in de regio India of aangepaste omgevingen.On-premises data gateways aren't available in the India region or in custom environments. In de standaardomgeving moet u gateways maken.You must create gateways in the default environment.